Podcasts

I perioden 2007 til 2011 blev foredrag, der blev afholdt i Selskab for Kirkeret, lydoptaget.

For øjeblikket optages foredrag ikke. Samtlige foredrag, der afholdes i selskabet, vil dog som udgangspunkt blive trykt i bearbejdet form i Kirkeretsantologien.

Peter Christensen: "Kort velkomst og indledning". Sprog: Dansk. Dato: 26. september 2011. Hent lydfil Selskabets formand, fhv. stiftamtmand Peter Christensen giver en kort velkomst og indledning.
Peter Garde: "Kort om de hidtidige forsøg på en forfatning". Sprog: Dansk. Dato: 26. september 2011. Hent lydfil Pensioneret dommer Peter Garde taler om de hidtidige forsøg på en forfatning.
Svend Andersen: "Teologiske overvejelser om en kirkeforfatning". Sprog: Dansk. Dato: 26. september 2011. Hent lydfil Professor, dr.theol. Svend Andersen, Aarhus Universitet, næstformand i bestyrelsen taler om teologiske overvejelser om en kirkeforfatning.
Lisbet Christoffersen: "Kirkeforfatning for majoritetskirker i Nordeuropa i lyset af europæisk religionsret". Sprog: Dansk. Dato: 26. september 2011. Hent lydfil Professor, ph.d. Lisbet Christoffersen, Københavns Universitet, taler ud fra titlen om majoritetskirker i Nordeuropa i lyset af europæisk religionsret.
Peter Christensen: "Gennemgang af forfatningsforslaget". Sprog: Dansk. Dato: 26. september 2011. Hent lydfil Selskabets formand, fhv. stiftamtmand Peter Christensen giver en gennemgang af forfatningsforslaget.
Jens Rasmussen: "Forsøgene på en kirkeforfatning i det 19. århundrede". Sprog: Dansk. Dato: 9. maj 2011. Hent lydfil Hospitalspræst, ph.d. Jens Rasmussen giver et historisk rids over forsøgene på en kirkeforfatning i det 19. århundrede.
Liselotte Malmgart: "Forsøgene på en kirkeforfatning i det 20. århundrede". Sprog: Dansk. Dato: 9. maj 2011. Hent lydfil Lektor, ph.d. Liselotte Malmgart, Aarhus Universitet, giver et historisk rids over forsøgene på en kirkeforfatning i det 20. århundrede.
Lisbet Christoffersen: "Det uopgivelige i den nuværende folkekirkeordning". Sprog: Dansk. Dato: 9. maj 2011. Hent lydfil Professor, ph.d. Lisbet Christoffersen, Københavns Universitet, taler ud fra titlen om det uopgivelige i den nuværende folkekirkeordning.
Morten Engberg: "Gejstligt tilsyn, delegation og kollegialitet i folkekirken". Sprog: Dansk. Dato: 5. maj 2010. Hent lydfil Kontorchef Morten Engberg fra Folketingets Ombudsmand taler om "Delegation i juridisk forstand".
Peter Fischer-Møller: "Gejstligt tilsyn, delegation og kollegialitet i folkekirken". Sprog: Dansk. Dato: 5. maj 2010. Hent lydfil Biskop Peter Fischer-Møller fra Roskilde Stift taler om "Delegation i praksis".
Kirsten Busch Nielsen: "Gejstligt tilsyn, delegation og kollegialitet i folkekirken". Sprog: Dansk. Dato: 5. maj 2010. Hent lydfil Professor, dr.theol. Kirsten Busch Nielsen, Københavns Universitet, taler om "Delegation" ud fra en teologisk synsvinkel.
Trond Bakkevig: "Folkekirkens finansiering og legitimitet". Sprog: Norsk. Dato: 21. september 2009. Hent lydfil Provst Trond Bakkevig fra Oslo taler om "Norge – kirkens finansiering og legitimitet".
Peter Christensen: "Folkekirkens finansiering og legitimitet". Sprog: Dansk. Dato: 21. september 2009. Hent lydfil Fhv. stiftamtmand Peter Christensen taler om "Statens tilskud til folkekirken efter grundlovens § 4" – på baggrund af overvejelserne om ændring af statens tilskud til folkekirken.
Henrik Nepper-Christensen: "Folkekirkens finansiering og legitimitet". Sprog: Dansk. Dato: 21. september 2009. Hent lydfil Kirkeministeriets departementschef Henrik Nepper-Christensen giver kort status om arbejdet i bloktilskudsudvalget.
Jákup Reinert Hansen: "De nordatlantiske kirkeordninger". Sprog: Dansk. Dato: 21. april 2009. Hent lydfil Sognepræst, cand.theol. et ph.d. Jákup Reinert Hansen, Sandoy, taler om nyordningen af folkekirken på Færøerne.
Sofie Petersen: "De nordatlantiske kirkeordninger". Sprog: Dansk. Dato: 21. april 2009. Hent lydfil Biskop, cand.theol. Sofie Petersen, Nuuk, taler om folkekirken i Grønland.
Hjalti Hugason: "De nordatlantiske kirkeordninger". Sprog: Svensk. Dato: 21. april 2009. Hent lydfil Professor, dr.theol. Hjalti Hugason, Reykjavik, taler om kirkeordningen i Island.
Klaus Kerrn-Jespersen: "Økonomi og reformer". Sprog: Dansk. Dato: 22. september 2008. Hent lydfil Kontorchef i Kirkeministeriet Klaus Kerrn-Jespersen taler om status på reformarbejdet.
Helge Baden Nielsen: "Økonomi og reformer". Sprog: Dansk. Dato: 22. september 2008. Hent lydfil Sognepræst i Herfølge Pastorat Helge Baden Nielsen taler om Grundtvigsk Forums reformforslag “Den samarbejdende folkekirke”.
Hans Raun Iversen: "Økonomi og reformer". Sprog: Dansk. Dato: 22. september 2008. Hent lydfil Lektor, cand.theol. Hans Raun Iversen, Københavns Universitet, taler om et kritisk syn på tiltag og forslag.
Inger Dübeck: "Bekendelse og ret". Sprog: Dansk. Dato: 3. marts 2008. Hent lydfil Professor, dr.jur. Inger Dübeck taler om "Bekendelsen" ifølge Danske Lov i retshistorisk belysning.
Svend Andersen: "Bekendelse og ret". Sprog: Dansk. Dato: 3. marts 2008. Hent lydfil Professor, dr.theol. Svend Andersen, Aarhus Universitet, taler om "Bekendelsen" ifølge Danske Lov i teologisk belysning.
Hans Gammeltoft-Hansen: "Bekendelse og ret". Sprog: Dansk. Dato: 3. marts 2008. Hent lydfil Folketingets ombudsmand, professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen taler om Den Augsburgske Bekendelse som retlig norm.
Peter Widmann: "Bekendelse og ret". Sprog: Dansk. Dato: 3. marts 2008. Hent lydfil Professor, dr.theol. Peter Widmann taler om bekendelsesskrifterne ud fra en teologisk indfaldsvinkel.
Silvio Ferrari: "Law & Religion in Europe. An overview". Sprog: Engelsk. Dato: 17. september 2007. Hent lydfil Professor i "church and state relations" ved Università degli Studi di Milano Silvio Ferrari taler i lyset af den religiøse, kulturelle og etiske pluralisme om, hvorfor forholdet mellem stat og kirke ikke længere fungerer (http://www.church-state-europe.eu).
Reinhardt Höppner: "German State-Church relations. Present changes". Sprog: Tysk. Dato: 17. september 2007. Hent lydfil Præsident for de evangeliske kirkers kirkedage og tidligere ministerpræsident for den tyske delstat Sachsen-Anhalt Reinhardt Höppner taler ud fra et konkret historisk perspektiv om, hvorfor forholdet mellem stat og kirke ikke mere fungerer.
Download podcast .