Organisation

Selskab for Kirkeret ledes af bestyrelsen (Kirkeretsgruppen), hvis medlemmer vælges for fire år af årsmødet, hvor ethvert medlem af selskabet har stemmeret. Bestyrelsen skal i videst muligt omfang repræsentere fagkyndighed og alsidighed i forhold til selskabets formål.

Bestyrelsen

Domprovst Torben Hjul Andersen
Stiftsfuldmægtig Anne Mette Ladekær Christensen
Universitetslektor, ph.d. Anders Holm
Universitetsadjunkt, ph.d.-stipendiat Anders Jørgensen
Universitetslektor, ph.d. Morten Kjær
Stiftskontorchef Lars Christian Kjærgaard
Professor, ph.d. Bettina Lemann Kristiansen
Fuldmægtig Martin Martensen-Larsen
Studielektor, sognepræst Per Melhof
Sognepræst Martin Rønkilde
Universitetslektor, dr.theol. Ulla Schmidt
Universitetslektor, ph.d. Niels Valdemar Vinding
Biskop Elof Westergaard

Selskabets formænd siden stiftelsen i 1986

Folketingets ombudsmand, prof., dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen (1986-87)
Universitetslektor Jørgen Stenbæk (1987-2004)
Stiftamtmand, ph.d. Peter Christensen (2004-2013)
Professor, dr.theol. Svend Andersen (2014 (2013)-2021)
Universitetsadjunkt, ph.d.-stipendiat Anders Jørgensen (2021-2023)
Stiftskontorchef Lars Christian Kjærgaard (2023-)

Vedtægter