Organisation

Selskab for Kirkeret ledes af bestyrelsen (Kirkeretsgruppen), hvis medlemmer vælges for fire år af årsmødet, hvor ethvert medlem af selskabet har stemmeret. Bestyrelsen skal i videst muligt omfang repræsentere fagkyndighed og alsidighed i forhold til selskabets formål.

Bestyrelsen

Domprovst Torben Hjul Andersen
Stiftsfuldmægtig Anne Mette Ladekær Christensen
Professor, ph.d. Lisbet Christoffersen
Universitetslektor, ph.d. Anders Holm
Universitetsadjunkt, advokat Anders Jørgensen
Stiftskontorchef Lars Christian Kjærgaard
Fuldmægtig Martin Martensen-Larsen
Studielektor, sognepræst Per Melhof
Sognepræst Martin Rønkilde
Universitetslektor, dr.theol. Ulla Schmidt
Universitetslektor, ph.d. Niels Valdemar Vinding
Biskop Elof Westergaard

Selskabets formænd siden stiftelsen i 1986

Folketingets ombudsmand, prof., dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen (1986-87)
Universitetslektor Jørgen Stenbæk (1987-2004)
Stiftamtmand, ph.d. Peter Christensen (2004-2013)
Professor, dr.theol. Svend Andersen (2014 (2013)-2021)
Universitetsadjunkt, advokat Anders Jørgensen (2021-)

Vedtægter