Organisation

Selskab for Kirkeret ledes af bestyrelsen (Kirkeretsgruppen), hvis medlemmer vælges for fire år af årsmødet, hvor ethvert medlem af selskabet har stemmeret. Bestyrelsen skal i videst muligt omfang repræsentere fagkyndighed og alsidighed i forhold til selskabets formål.

Bestyrelsen

Domprovst Torben Hjul Andersen 
Domprovst Jens Torkild Bak
Specialkonsulent Zacharias Balslev-Clausen
Professor, ph.d. Lisbet Christoffersen
Universitetslektor, ph.d. Anders Holm
Universitetsadjunkt, advokat Anders Jørgensen
Stiftskontorchef Lars Christian Kjærgaard
Biskop Tine Lindhardt
Fuldmægtig Martin Martensen-Larsen (ass.)
Domprovst Ole Opstrup
Professor (MSO), dr.theol. Ulla Schmidt

Selskabets formænd siden stiftelsen i 1986

Folketingets ombudsmand, prof., dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen (1986-87)
Universitetslektor Jørgen Stenbæk (1987-2004)
Stiftamtmand, ph.d. Peter Christensen (2004-2013)
Professor, dr.theol. Svend Andersen (2014 (2013)-2021)
Universitetsadjunkt, advokat Anders Jørgensen (2021-)

Vedtægter