Litteratur

Nedenstående litteraturliste er ikke en komplet liste over al kirkeretligt litteratur m.v. Vi modtager gerne oplysninger om materiale, der kan supplere listen.

Forfatter(e) Titel År Tidsskrift Type Link
Aagaard, A.M. Det almindelige præstedømme - kirkeret 1992 Præsteforeningens Blad(I. Kirkere)  article
Aarflot, A. Trossamfunn og folkekirke - om reformerne i den norke kirke de sidste femti år 1999 book
Ahrén, P.-O. Föhållandet mellan stat og kyrka i Sverige ur historisk og kyrkorättslig synsvinkel 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 148  inbook
Alwall, J., Stenbæk, J., Hermansen, A., Larsson, R., Reeh, N., Laudrup, C., Westerberg, B., Otterbeck, J., Buchardt, M., Madsen, F., Selander, G., Andersen, P.B., Frederiksen, S., Jensen, T. and Rendtorff, K. Religion, Skole og Kulturel Integration I Danmark og Sverige 2006 book Læs mere 
Andersen, E. Begrundelsen for Højesterets frifindelse af Arboe Rasmussen 1993 Ugeskrift for Retsvæsen B, pp. 80-82  article
Andersen, E. Arboe Rasmussen-sagen 1987 Ugeskrift for Retsvæsen B, pp. 133-137  article
Andersen, J.R. Gravstedsskøder 1979 Ugeskrift for Retsvæsen B, pp. 371-374  article
Andersen, N.K. and Hille, D.T.L.C.N.S.C.J.N.N.G. Materialesamling fra Kirkeretsseminaret - 24.-26. januar 1986 på 1986 book
Andersen, P. Folkekirkens Forfatning ordnes ved lov 1964 Menighedsrådenes Blad(I. Kirke o), pp. 7  article
Andersen, P. Dansk statsforfatningsret 1954 book
Andersen, S. Etik og politik i Europa - et luthersk perspektiv 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 130-144  inbook
Andersen, S. At straffe synden i almindelighed - retsteologiske bemærkninger til Danske Lov 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 57  inbook
Andersen, S. Forholdet mellem religion og politik hos Luther og i dag 2008 Bibliana
Vol. 9, pp. 47-53 
article Læs mere 
Andersen, S. Kirken selv og kirkeligt selvstyre: en systematisk-teologisk synsvinkel 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 73-81  inbook
Arendt, N.H. Nyformulering af bekendelserne - en nødvendig kirkelig opgave? 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 127  inbook
Arendt, N.H. Med paragraf fire ind i fremtiden 2011 Dansk Kirketidende
Vol. 163 
article
Arendt, N.H. Folkekirken selv - hvem og hvad? 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 67-71  inbook
Arendt, R. Kirken og kirke og ikke et parlament (anmeldelse) 1992 Kristeligt Dagblad(IV. 'Kirke)  article
Auken, K.B.M.B.A.T.S. Kirkens mund og mæle 1992 book
Bach, A. Om retsplejen i gejstlige sager 1951 Ugeskrift for Retsvæsen, pp. 251ff  article
Bagge, P.V. Kirken og Folketinget 2009 Vartovbogen - Hvem ringer klokkerne for?
Vol. 2009/2010, pp. 39-51 
article
Bak, J.T. Frihed og kompetence 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 505-516  inbook
Bak, J.T. Det almindelige præstedømmes betydning for Folkekirkens styre 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 63  article
Bak, J.T. Helt ind i staten - tak! 1992 Dansk Kirkeliv(IV. 'Kirke)  article
Bakkevig, T. Den norske kirkes finansiering og kirkens legitimitet 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 235  inbook
Balling, J. Kirken og Europa 2000 book
Balslev-Clausen, P. Salmebog og politik - et stykke dansk salmebogshistorie 27. november 2001 - 28. maj 2002 som bevidnet i de trykte medier 2003 Hymnologiske Meddelelser
Vol. 32, pp. 75-216 
article
Balslev-Clausen, P.C.G.-H.J.H.G.H.A.A.C.G. Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv 2007 book
Balslev-Clausen, Z. Folkekirken selv? - et § 67-eftersyn 2007 , pp. 60School: Københavns Universitet  phdthesis
Balslev-Clausen, Z. Folkekirkens indre anliggender - myte eller realitet? 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 125-149  inbook
Balslev-Clausen, Z., Christensen, P., Christoffersen, L., Garde, P., Jørgensen, A. and Nielsen, K.B. Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010 2010 book
Bartholin-Jørgensen, P.H. Grundtvig og folkekirken 1994 Dansk Kirketidende, pp. 348  article
Baunsbak-Jensen, A. Kirke før politik : min kirkehistorie : med portrætter af 33 kirkeministre 2010 book
Berg-Sørensen, A. Fra sekularismekritik til kritisk sekularisme 2009 Økonomi & politik
Vol. 82, pp. 15-24,84 
article
Berlin, K. Dansk statsforfatningsret 1943 book
Bollmann, M.A. and Kaj Om 'Kirkens mund og mæle' 1994 Kirkeretsantologi(IV. 'Kirke), pp. 214  article
Bollmann, M.A. and Kaj Om 'Kirkens mund og mæle' 1993 Præsteforeningens Blad(IV. 'Kirke)  article
Böss, M., Schjørring, J.H., Lehmann, H., Kærgård, N., Hauge, H., Kunter, K., Gottlieb, C., Auweele, B.V., Mortensen, V., Rubow, C., Harbsmeier, E., Bock, M., Kærgård, N., Korsgaard, O. and Arendt, N.H. Fra modernitet til pluralisme - Nation-stat-folk-kirke i det 20. århundredes Europa 2008 book
Bramming, T. Forholdet mellem stat og kirke 2007 Præsteforeningens Blad
Vol. 97, pp. 542-548 
article
Brunés, S. Folkekirkens personale 2003 book
Brunés, S. Lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager 1993 Juristen, pp. 186-189  article
von Campenhausen, A.F. Det biskoppelige tilsynsembede i de tyske kirker, dets offentlige status og dets delagtighed i kirkelige afgørelser, i historien og i nutiden 2002 Årsmødet samt The Second Theological Conference - Meissen Agreement(Europæisk)  article
von Campenhausen;Theodor Jørgensen;Hans Gammeltoft-Hansen;Henrik Zahle;Kjell-Åke Modeér;Theodor Jørgensen;Jacob Dahl Rendtorff;Lisbet Christoffersen;Ebbe Holm;Ole Espersen;Karsten Fledelius;Svend Andersen;Eva Maria Lassen;Steffen Ravn Jørgense Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæisk belysning 2004 book
Christensen, B.S., Mortensen, V., Viftrup, L.B., Rasmussen, S.M., Sørensen, J.S., Karlsen, C., Kühle, L., Christoffersen, L., Fergo, T., Lodberg, P., Bennedsgaard, A.B., Kvist, M. and Mogensen, M. Karma, koran og kirke - religiøs mangfoldighed som folkekirkelig udfordring 2007 book Læs mere 
Christensen, P. Omlægning af statens tilskud til folkekirken 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 175  inbook
Christiansen, H. Notabene til departementschef Preben Espersens: Folkekirkens styrelse 1990 Præsteforeningens Blad, pp. 206ff  article
Christiansen, H. Forholdet mellem præsten og biskoppen (præsten og provsten) 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 39  article
Christoffersen, B.F.-N. Menighedernes rolle - folkets kirke mellem statskirke og frikirke 2004 Fyens Stiftsbog 2004, pp. 163-182  inbook
Christoffersen, L. Blasfemisk blindhed 2005 Biskop for Herren - og så mange andre. Festskrift til Kjeld Holm  inbook
Christoffersen, L. Lovmæssigheder. Kirker og Trossamfund I EU 2007 Konstellationer. Kirkerne og det Europæiske projekt., pp. 45-68  inbook
Christoffersen, L. REligion og ret i det 21. århundrede. Kirkens bekendelsesstatus, multireligiøsitet og det juridiske regelsæt 2006 Udfordringer til Folkekirken. Kirken ? staten ? folket, pp. 33-52  inbook
Christoffersen, L. Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse 2001 , pp. 280  book Læs mere 
Christoffersen, L. Ret, religion og (u)sikkerhed 2005 Ret og Usikkerhed  inbook Læs mere 
Christoffersen, L. Offentlig Religion i Staten. Om nordiske retlige betingelser for at være statens offentlige religion 2005 (2)Kirke og Kultur  inbook Læs mere 
Christoffersen, L. Konvergerende religionsret ? Danmark og Europa 2006 Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige, særnummer af CHAOS, pp. 21-60  inbook
Christoffersen, L. Vestnordiske kirkeordninger i retskulturelt krydspres 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 243  inbook
Christoffersen, L. Religious Freedom and Ecclesiastical Law. Reflections on Law Religion and Ethics 2005 Cracks in the Walls. Essays on Spirituality, Ecumenicity and Ethics  inbook Læs mere 
Christoffersen, L. Europæisk Perspektiv på Religion i Forfatningsretten 2006 Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, pp. 63-76  inbook
Christoffersen, L. Stat og kirke 2009 Vartovbogen - Hvem ringer klokkerne for?
Vol. 2009/2010, pp. 87-102 
article
Christoffersen, L. Folkekirken selv? Regulering af dåb i folkekirken 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 83-103  inbook
Christoffersen, L. Shari?a, fundamentalisme og dansk ret 2006 Årbog for Københavns Stift, pp. 12-23  article Læs mere 
Christoffersen, L. Intertwinement: A New Concept for Understanding Religion-Law Relations 2006 Nordic Journal of Religion and Society
Vol. December 
article Læs mere 
Christoffersen, L. Folketingets Ombudsmand og folkekirkens lære og forkyndelse 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook
Christoffersen, L. Hvem bestemmer i folkekirken? 2004 Lov & Ret
Vol. September, pp. 4-9 
article
Christoffersen, L. Forskel og lighed i dansk religionsret ? tre retspolitiske udfordringer 2004 Religionsfrihet för alla?, pp. 41-52  inbook
Christoffersen, L. Church Autonomy ? en religionsretlig udfordring til Norden 2004 Retfærd 107
Vol. 4(27), pp. 87-108 
article
Christoffersen, L. Dåb og medlemskab i Folkekirken 2002 Dansk Telogisk Tidsskrift
Vol. 1, pp. 55-64 
article
Christoffersen, L. Ret i kirken. Normdannelse i kirke og samfund. Et perspektiv 2001 Om norm og rätt, Uppsala(Religionsr), pp. 43-56  article
Christoffersen, L. Om pilotering i dansk religionsret 2001 Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse, DJØF  inbook
Christoffersen, L. Mellem kirker og religionsfrihed 1999 Årsbog for Det Mellemkirkelige Råd 1998, pp. 22-37  article
Christoffersen, L. Ved lov? 1998 Ugebrev for Retsvæsen B, p. 505(Dansk pers)  article
Christoffersen, L. Mellemkirkelighed og folkekirkens medlemmer 1998 Nordisk Ekumenisk Orientering
Vol. 1, pp. 16-24 
article
Christoffersen, L. Kirkeretten og den dobbelte hermeneutik 1998 Halvårsskrift for Praktisk Teologi
Vol. 2, pp. 15-20 
article
Christoffersen, L. Kirkeret mellem stat, marked og civilsamfund 1998 book Læs mere 
Christoffersen, L. Bispevalg i Folkekirken 1996 Juristen, pp. 224-232  article
Christoffersen, L. Lokalförsamling, kategorialförsamling och husförsamling 1995 Kyrkosyn - kyrkouppfattning och kyrkoförfattning,, pp. 28-43  inbook
Christoffersen, L. Folkekirken som statsretligt og retsteoretisk studieobjekt 1995 Årsberetning 1994, Retsvidenskabeligt Institut B, pp. 87-94  inbook
Christoffersen, L. Kirkeret og Retsvidenskabelig teori og metode, belyst ved eksempler fra sundhedsretten 1994 Kirkeretsantologi(II. Kirker), pp. 111  article
Christoffersen, L. Kirke fra oven eller kirke fra neden - om et retligt folkekirkebegreb 1993 Kritisk forum for praktisk teologi
Vol. 52, pp. 56-63 
article
Christoffersen, L., Andersen, S., Modéer, K.Å., Arold, N.-L., Arvildsson, M., Auken, I., Ferrari, S., Hugason, H., Kurtén, T., Lindholm, T., Mehdi, R., Nielsen, J.S., Nissen, U.B., Oftestad, B., Petersen, H. and Ingvi Law & Religion in the 21st. Century - Nordic Perspectives 2010 book
Christoffersen, L., Hammerslev, O. and Adamo, S. Retfærd 107. Temanummer: Ret & Religion 2004
Vol. 4(27) 
book
Christoffersen, L., Iversen, H.R., Kærgård, N. and Warburg, M. Den danske religionsmodel 2012 book
Christoffersen, L., Iversen, H.R., Petersen, H. and Warburg, M. Religion in the 21st Century, Challenges and Transformations 2010 , pp. 234  book
Clausen, H.N. Kirkelige forhold og anliggender 1885 book
Clausen, H.N. Bispeembedets Betydning og Kirkeforfatnings-Spørgsmaalet 1855 book
Clausen, H.N. Catholicismens og Protestantismens kirkeforfatning, lære og ritus 1825 book
Cristofori, S.F. Law and Religion in the 21st Century: Relations Between States and Religious 2010 book Læs mere 
Dabelsteen, H.B. Folkekirkelighed : dansk sekularismes blinde plet 2011 Kritik
Vol. 199 
article
van Dam, K.J.S.H.S.L.;E.K.R.R.-M.F.H.H.S.B.P.J. Kirkerne i EUropa - skal de integreres? 2001 book Læs mere 
Danielsen, J.H. Grønlands Selvstyre og Danmarks Riges Grundlov 2011 Juristen
Vol. 2011, pp. 9-19 
article Læs mere 
Dübeck, I. Citizen and believer in Denmark 1999 Citizens and believers in the countries of the European Union : a double membership to the test of secularization and globalization.  inbook
Dübeck, I. Den kirkelige retshistorie - Confessio Augustana og Prærogativanordninger 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010  inbook
Edqvist, G. Från kyrkolag till kyrkoordning 2000 book
Esdahl, E. Kirkeministerens økonomiske særkompetencer 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning(Dansk pers), pp. 448-468  article
Esdahl, P. De lokale kirkelige myndigheders opgaver 2003 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook
Espersen, O. Ligemageri eller virkelige problemer? 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 117-121  inbook
Espersen, P. Nogle hovedpunkter i kirkelig lovgivning i nyere tid 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook
Espersen, P. Kirkeligt socialt arbejde i retlig belysning 2001 Diakoni - en integreret dimension i folkekirkens liv, Aros  inbook
Espersen, P. Biskoppens tilsynsfunktion 2000 Præsteforeningens Blad(IV. Bispee), pp. 579  article
Espersen, P. Kirkeret - Almindelig del 1999 book
Espersen, P. Med lovhjemmel. En kommentar 1999 Ugebrev for Retsvæsen B, p. 101(Dansk pers)  article
Espersen, P. Religionsfrihed i retlig belysning 1998 Københavns Stifts Årbog(III. Demok), pp. 20  article
Espersen, P. Kirke og demokrati 1998 Teologien i samfundet. Festskrift til Jens Glebe-Møller(III. Demok), pp. 141  article
Espersen, P. Menighedsbegrebet - det almindelige og det repræsentative medlemskab 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 71  article
Espersen, P. Den retlige mindretalsbeskyttelse i folkekirken 1995 Liv, arbejde og forvaltning. Festskrift til Ole Krarup(III. Demok), pp. 150  article
Espersen, P. Domstolsbehandling af gejstlige læresager 1993 Præsteforeningens Blad(III. Den g)  article
Espersen, P. Kirke og frivilligt arbejde 1993 Kristeligt Dagblad(V. Miscell)  article
Espersen, P. Folkekirkebegrebet i kirkeretlig belysning 1992 Præsteforeningens Blad(26/82), pp. 529  article
Espersen, P. Samspillet mellem kirkelige og juridiske regler 1991 Præsteforeningens Blad(I. Kirkere)  article
Espersen, P. Anmeldelse af Jens Edvin Andreasen: Konge, rikskirke og lokalmenighet (Oslo 1989) 1991 Tidsskrift for Rettsvitenskap(I. Kirke o), pp. 1  article
Espersen, P. Folkekirkens styrelse 1990 book
Espersen, P. Jura og teologi i kirkeretten 1990 Præsteforeningens Blad(II. Kirker), pp. 41  article
Espersen, P. Kirkeretten som juridisk disciplin 1989 Juristen, pp. 279-286  article
Fledelius, K. Kirke-stat forholdet i det nye EU 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 122-129  inbook
Friedner, L. Föhållandet mellan stat og kyrka i Sverige i dag och i framtidan 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 158  inbook
Gammeltoft-Hansen, H. Kirkeforfatning og non-diskrimination 2004 Politik og jura - festskrift til Ole Espersen  inbook
Gammeltoft-Hansen, H. Bekendelse mellem frihed og binding - med særligt henblik på Confessio Augustana 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 45  inbook
Gammeltoft-Hansen, H. Folketingets festskrift i anledning af grundlovens 150-års-jubilæum den 5. juni 1999 1999 , pp. 445-466  inbook
Gammeltoft-Hansen, H. Folkekirkens ledelsesstruktur - juridisk belyst 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 9-23  inbook
Gammeltoft-Hansen, H. Schleiermacher og Kierkegaards betydning i den danske kirkeretsforfatningstænkning. 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 30-39  inbook
Gammeltoft-Hansen, H. Festskrift til Bodil Jakobsen 2003 , pp. 17ff  inbook
Gammeltoft-Hansen, H. Folkekirkens "indre anliggender" - set i lyset af grundloven 2002 Årbog for Århus Stift  article
Gammeltoft-Hansen, H. Grundloven, religionsfriheden og Folkekirken 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 9  inbook
Gammeltoft-Hansen, H. Er Folkekirken en statsmagt? 2001 Helsingør Stiftsbog, pp. 18-28  article
Gammeltoft-Hansen, H. Det almindelige præstedømme og Folkekirkens styre - juridisk set 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 107  article
Gammeltoft-Hansen, H. Kirkeforfatning - for og imod 1994 Kirkeretsantologi(IV. 'Kirke), pp. 259  article
Gammeltoft-Hansen, H. Nogle bemærkninger om forholdet mellem den almindelige og den gejstlige respleje 1993 Præsteforeningens Blad(III. Den g)  article
Gammeltoft-Hansen, H. Zeugnis und Dienst in einer säkularisierten Gesellschaft 1992 Europäische Evangelische Versammlung, epd-dokumentation
Vol. 23, pp. 22ff 
article
Gammeltoft-Hansen, H. Fritidsevangelist eller dilettant-teolog 1992 Menighedsrådenes Blad  article
Gammeltoft-Hansen, H. Festskrift til Per Olof Bolding 1992 , pp. 149 ff  inbook
Gammeltoft-Hansen, H. Kirkerettens dobbelte normsystem 1990 Foredrag i Selskab for Kirkeret (utrykt)(II. Kirker)  article
Gammeltoft-Hansen, H. Folkekirkens ledelsesstruktur - juridisk belyst 1986 Phønix(I. Kirke o), pp. 1  article
Gammeltoft-Hansen, H. Sådan virker en provsteret 1984 Menighedsrådenes Blad
Vol. 11 
article
Gammeltoft-Hansen, H. Forkyndelsesfrihed - i retlig belysning 1984 book
Gammeltoft-Hansen, H., Christoffersen, L., Christensen, P., Widmann, P., Qvortrup, L., Korsgaard, O., Kærgård, N., Wigh-Poulsen, H., Schørring, J.H., Nielsen, K.B., Ryman, B. and Bak, J.T. Udfordringer til folkekirken - Kirken, staten, folket 2006 , pp. 320  book
Gammeltoft-Hansen, M.M.R.J.S.L.R.I.O.M.F.N.G.B.N.E.J. Dåb og medlemskab i folkekirken 2000 book
Garde, K. Præsteløftet - en retsteologisk og kirkeretlig undersøgelse af præsteløftets status og betydning 2008 , pp. 334  book
Garde, K. Hjemstedsret i folkekirken - anskuet retsteologisk og kirkeretligt 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 105-123  inbook
Garde, K. To læresager i Folkekirken 2006 , pp. 615  book
Garde, K. Kirketjeneren, der vandrede mod lyset 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook
Garde, P. Nye Ariadnetråde 2008 , pp. 752  book
Garde, P. Den reformerte dronning, den lutherske prinsesse og den katolske klosterfrøken 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook
Garde, P. Bolschevikerne og den herreløse kirke 1924-1925 (Om Alexander Nevsky Kirke) 2004 Konger, krigere og andet godtfolk - ti historiske retssager, pp. 250-269  inbook
Garde, P. Pastor Ifversen og stiftprovst Paulli 2003 Kirkehistoriske samlinger, pp. 73  article Læs mere 
Garde, P. Religion og menneskeret - samspil og modspil 2000 Lov & ret
Vol. 10, pp. 7 
article
Garde, P. En misforståelse om præsteretten 1999 Lov & Ret
Vol. 4, pp. 20 
article
Garde, P. Retfærdig rettergang og Præsteretten 1997 Eu-ret og Menneskeret(V. Miscell), pp. 33  article
Garde, P. Kirkeretsvidenskaben og retsteologien 1986-1996 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 7  article
Garde, P. De religiøse minoriteters perspektiv 1996 Chaos, pp. 11  article
Garde, P. Anmeldelse af Preben Espersen, Kirkeret, Almindelig Del, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1993 1994 Kirkeretsantologi(V. Miscell), pp. 324  article
Garde, P. Mindretalskirkers og trossamfunds retlige stilling i Kongeriget Danmark - frihed uden lighed 1994 Kirkeretsantologi(V. Miscell), pp. 295  article
Garde, P. Tanker omkring provsteretterne 1987 Fønix, pp. 274 ff  article
Garde, P., Espersen, P., Stenbæk, J., Gewecke, A., Aagaard, A.M., Jørgensen, J.U., Christoffersen, L., Jørgensen, H.G.-H., Widmann, P., Auken, M., Bollmann, K., Bak, J.T. and Arendt, R. Kirkeretsantologi 1994 1994 book
Garde, P., Gammeltoft-Hansen, H., Rasmussen, J., Tamm, D., Hvidt, K., Ingesmann, P., Stenbæk, J., Schjørring, J.H., Ahrén, P.-O., Friedner, L., Gullaksen, P.O., Koch, H., Lodberg, P., Espersen, P. and Jørgensen, T. Kirkeretsantologi 2002 2002 book
Garvin, A. Biskoppen som stedlig repræsentant for Kirkeministeriet 2000 Præsteforeningens Blad(IV. Bispee), pp. 583  article
Geertz, A. Udvalget vedrørende trossamfund - vejledning retningslinjer og praksis 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 321-339  inbook
Gewecke, A. Aktuel kirkeretlig belysning - hvordan tegner konturerne af et folkekirken selv? 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 55-65  inbook
Gewecke, A. Magt og ansvar i folkekirken 1995 Viborg Stifts årbog, pp. 73-83  article
Gewecke, A. Det kirkelige embede 1992 Præsteforeningens Blad(I. Kirkere)  article
Gewecke, A. Dåben - juridisk set - medlemsskab af folkekirken 1988 Kritisk forum for praktisk teologi, pp. 46-56  article
Glædemark, H.J.H. Kirkeforfatningsspørgsmaalet i Danmark indtil 1874 1948 book
Glenthøj, J. Den fortiede Luther - artikler og foredrag 1995 book
Glenthøj, J. Præst og kirkeministerium 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 93  article
Goos, C. Danske Statsforfatning 1890 book
Grane, L. Kan det almindelige præstedømme bruges til noget? 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 53  article
Gregersen, N.H. Religionen i det offentlige rum : Luthers to-regimente-lære mellem privatisering og governmentalisering 2008 Præsteforeningens blad
Vol. 98, pp. 737-746 
article
Gregersen, N.H. and Severinsen, H. Religionens placering i det offentlige rum 2009 Futuriblerne - Religion og globalisering
Vol. 36, pp. 40-49 
article
Grove-Stephensen, F.S. Kirketugtet led i Strafferettens og straffeprocessens historie 1967 Ugeskrift for Retsvæsen B, pp. 129  article
Gullaksen, P.O. Den norske kirke. Rettsteologisk belysning av aktuelle utviklingstrekk 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 170  inbook
Gullaksen, P.-O. Stat og kirke i Norge 2000 book
Haarder, E. Dansk Kommunalforvaltning III - Kommunalt selvstyre & Statsligt tilsyn 1994 book
Hallett, M. Staat und Kirche in Dänemark 2001 book
Hansen, J.R. Nyordning af folkekirken på Færøerne 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 186  inbook
Harbsmeier, E. and Christiansen, H. Den gratis nåde og de mange penge : en bog om kirken og pengene 2008 , pp. 127  book
Harbsmeier, E., Christoffersen, L. and Müller, N.H.A.-C.L.J.G.-H.R.H. Retten og den rette lære 2007 , pp. 189  book Læs mere 
Hedegaard, C.D. Den Danske Kirke- eller Geistlige Ret 1775 book
Hedegaard, C.D. Forsøg til en alm. Kirke-Ret 1763 book Læs mere 
Heide-Jørgensen, M. Staten og trossamfundene uden for Folkekirken 2002 EU-ret og Menneskeret, nr. 3, juli  inbook
Heinsen, J. Modernisering af den folkekirkelige organisation set fra Kirkeministeriet 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 41-54  inbook
Hemmingsen, L.C.M.R.H.K.P.W.H.G.B.S.S.N.W.R.I. Gudebilleder. Ytringsfrihed og religion i en globaliseret verden 2006 , pp. 232  book Læs mere 
Hille, D.T., Link, C., Christiansen, H., Nielsen, J., Stenbæk, J., Jessen, C.C., Nielsen, L.N., Glenthøj, J. and Georg Kirkeretsantologi 1986, Fuglsang-seminaret, januar 1986 1999 book
Hille, G. Kirkereformer i Norge i 1980-årene 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 105  article
Hinrichsen, C. Godkendelse af trossamfund i Danmark. En forvaltningsretlig vurdering 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 340-345  inbook
Holck, C.G. Den danske Statsforfatning 1870 book
Holm, E. Baptistkirken med europæiske rødder 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 109-116  inbook
Holm, J. Mit præsteliv med præsteløftet 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 275  inbook
Holm, K. Frigørelsens nødvendighed - fra kirkekamp til værdikamp 2009 Vartovbogen - Hvem ringer klokkerne for?
Vol. 2009/2010, pp. 53-65 
article
Holm-Larsen, H.C., Iversen, H.R., Jørgensen, H.N., Rubow, C., Larsen, J.B.N.B., Fischer-Møller, P. and Mary Embedet 2003 (93)  book Læs mere 
van Hoof, P.D., Heringa, A., Schokkenbroek, J., Vermeulen, B., Viering, M., Zwaak, L. and G.J.H. Theory and practice of the European Convention on Human Rights 1998 book Læs mere 
Hugason, H. Isländska folkkyrkan 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 217  inbook
Hulgaard, A. Forholdet mellem stat og kirke i utide 2004 Århus stiftsbog, pp. 26-34  inbook
Hvidt, J. Folkekirkens økonomi - overvejelser og fremtid 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 495-504  inbook
Hvidt, K. Grundloven og dansk kirkepolitik 1849-1883 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 82  inbook
Hvidt, M. Anmeldelse af August Roesens Dansk Kirkeret 1966 Juristen, pp. 259-263  article
Hyldahl, N. Det almindelige præstedømme i Det Nye Testamente 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 43  article
Inger, D. Kirchenfinanzierung der nordischen Länder 2002 Zeitchrift für evangelisches Kirchenrecht (ZfeKr)
Vol. 47. Band, pp. 369-394 
article
Ingesman, P. Kirkeforfatning, menighedsråd eller præstevalg. Alternativer i den folkekirkelige demokratiseringsproces 1901-22 1993 Forvaltningshistorisk antologi  inbook
Ingesman, P. Kultusministeriet - Kirken 1848-1901 1993 Dansk forvaltningshistorie, bd. 1, Stat, forvaltning og samfund. Fra middelalderen til 1901  inbook
Ingesmann, P. Grundloven og folkekirken 1883-1922 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 97  inbook
Iversen, H.R. Folkekirken som den fremtræder og definerer sig selv - betænkning 1477 og 1491 og efterfølgende lovgivning 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 151  inbook
Iversen, H.R. Anmeldelse af: Fra modernitet til pluralisme : nation, stat, folk, kirke i det 20. århundredes Europa 2009 Dansk teologisk tidsskrift
Vol. 72, pp. 155-157 
article
Iversen, H.R. Menighedsforståelsen og det repræsentative demokrati 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 79  article
Iversen, H.R. Sognets kirkelige betydning historisk og teologisk belyst 1992 Præsteforeningens Blad(7/82), pp. 141  article
Iversen, P.E.J.S.C.R. Det almindelige præstedømme og det folkekirkelige demokrati 1996 book
Jacobsen, B.A. Velsignelsen af tinget 2009 Religion
Vol. 2009, pp. 22-32 
article
Jenkins, H.H., Lindhardt, J., Pedersen, I.L., Dahl, H., Khader, N., Tudvad, P. and Richard Gud, konge og fædreland 2001 (84)  book Læs mere 
Jensen, F.R. Folkekirkeordningen - teologisk belyst 1992 book
Jensen, K.S. and Solskov, L. Diskrimination - en analyse af Danmarks menneskeretlige forpligtelser og forholdet til folkekirkeordningen 2002 Rettid
Vol. Studentera 
article
Jensen, M. Embedets gejstlige myndighed og forpligtelse 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 97  article
Jensen, S.E. Matthies-sagen: de vigtige dokumenter i sagen mod sognepræst Lene Matthies 2007 Fønix
Vol. 30, pp. 1-83 
article
Jessen, C.C. Forholdet mellem præst og menighed/menighedsråd 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 71  article
Jørgensen, A. Decorumkravet for præster 2011 , pp. 100  book Læs mere 
Jørgensen, A. Bispekollatsen - i retlig belysning 2005 Præsteforeningens Blad, pp. 594 ff  article Læs mere 
Jørgensen, A. Behandling af læresager i den danske folkekirke 2004 School: Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet  phdthesis
Jørgensen, A. and Balslev-Clausen, Z. Peter Gardes kirkeretlige forfatterskab 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 261  inbook
Jørgensen, J.A.B.F.G.R.E.H.F.E.P.C.M.S.S.M. Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen 2004 , pp. 747  book Læs mere 
Jørgensen, J.U. Hovedpunkter i den kirkelige retsplejes udvikling i Danmark fra middelalderen frem til det 21. Århundrede 1993 Præsteforeningens Blad(III. Den g)  article
Jørgensen, J.U. Betragtninger over forholdet mellem teologi og jura i historisk betydning 1992 Præsteforeningens Blad(II. Kirker)  article
Jørgensen, K.R. En sproglig analyse af mødet mellem kulturen i dansk kirkeret og kulturen i europæisk kirke- og religionsret. 2004 Europæisk retskultur - på dansk  inbook
Jørgensen, S. Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder. Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse. 2007 , pp. 360  book Læs mere 
Jørgensen, S.R. EU uden Gud 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 151-158  inbook
Jørgensen, T. Folkekirkens ledelsesstruktur - teologisk belyst 20 år efter Fuglesang-seminaret 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 25-40  inbook
Jørgensen, T. Religionsrettens kilder og metoder 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 60-66  inbook
Jørgensen, T. Dogmatik i teologi og retsvidenskab - et forsøg på en sammenligning 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook
Jørgensen, T. Die Zweireichelehre oder Zweiregimentenlehre in evangelisch-lutherischer Sicht als Anfrage an das Kirchenrecht 2002 Zeitchrift für evangelisches Kirchenrecht (ZfeKr), 47. Band, 2. Heft(Indledning)  article
Jørgensen, T. Kan kirken have flere meninger? Den rene lære i et pluralistisk samfund. Nogle dogmatiske og retsteologiske overvejelser 1999 Gudsfolket i Danmark. Om kirkesyn og kirkeforståelse(III. Demok), pp. 95  article
Jørgensen, T. Det almindelige præstedømme. En aktuel dogmatisk perspektivering 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 31  article
Jørgensen, T. Autoritet og norm - teologisk og juridisk belyst - med særligt henblik på det kirkelige embede 1993 Dansk Kirkeliv(III. Den g)  article
Jørgensen, T. Folkekirkens ledelsesstruktur - teologisk belyst 1986 Phønix(I. Kirke o), pp. 1  article
Kærgård, N. Folkekirken samfundsøkonomisk set 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 469-496  inbook
Ketscher, K. Kvinders grundrettigheder og religionsfriheden 2000 Årsskrift Institut B: Grundrettigheder s. 73-91, DJØF(Dansk pers)  article
Kirkeministeriet Forenklingsudvalgets debetænkning I - afgivet af Kirkeministeriets af 23. Juni 1999 nedsatte udvalg 2000 book
Kirkeministeriet Forhandlingerne i den ved resolution af 18. juni 1868 til Overveielse af de kirkelige Forhold nedsatte Commission 1870 book
Kirkeministeriet Betænkning af den ved Resolution af 18. Juni 1868 til Overveielse af de kirkelige Forhold nedsatte kommission 1870 book
Kirkeministeriet Betænkning og Andragender 1854 book
Kjølbro, J.F. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere 2005 book Læs mere 
Knudsen, T. Fergo og Fanden 2004 Politisk ukorrekt : Festskrift til professor Jørgen Grønnegård Christensen  inbook
Knudsen, T. Dansk Statsbygning 1995 book
Koch, H. Stat - kirke. Forholdet mellem den danske Grundlov, Menneskerettighedskonventionerneog EU-retten 2001 Århus Stifts Årbog, pp. 12  inbook
Koch, P.B. and Gøtze, M. Folkekirke, tro og magtfordrejning 2006 Ugeskrift for Retsvæsen B, pp. 23  article
Kofod-Svendsen, F. Kirkerettens dobbelte normsystem 1990 Foredrag i Selskab for Kirkeret (utrykt)(II. Kirker)  article
Kofod-Svendsen, F., Andersen, P., Jørgensen, T., Gammeltoft-Hansen, H., Thomsen, N., Stenbæk, J., Tamm, D., Løvgreen, S.E. and Espersen, P. Kirkeretsantologi 1991 1991 book
Kolderup-Rosenvinge, J.L.A. Grundrids af den danske kirkeret 1851 book Læs mere 
Kolderup-Rosenvinge, J.L.A. Grundrids af den juridiske Encyklopædi 1849 book
Korsgaard, O. Luther - formynderskabets fortaler eller frihedsrettighedernes fadder? 2010 Kritik
Vol. 43, pp. 3-11 
article
Larsen, E. Den danske Kirkeret II 1908 book
Larsen, E.F. Den danske Kirkeret I 1901 book
Larsen, S.K., Jensen, A.E., Christoffersen, L., Høgenhaven, J. and Andersen, S. Konstellationer - kirkerne og det europæiske projekt 2007 book Læs mere 
Lassen, E.M. Religion og menneskerettighederne i Europa 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 145-150  inbook
Lassen, E.M. Religion og menneskeret 2000 book
Lindhardt, P.G. Stat og kirke 1967 book
Lindhardt, P.G. Kirken i går og i dag 1960 book
Link, C. Kirchenrecht und Kirchenfreiheit in der deuthschen Rechtsentwicklung seit 1945 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 19  article
Lodberg, P. År I efter Brorsonskirken - et historisk perspektiv 2010 Økumenisk Tidende
Vol. 9, pp. 4-13, 16-18 
article
Lodberg, P. Folkekirken som nationalkirke 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 201  inbook
Lorenzen, P., Rehof, L.A., Trier, T. and Vedsted-Hansen, N.H.-C. Den Europæiske menneskeretskonvention med kommentarer 2003 book
Løvgreen, S.E. Stiftsøvrigheden - opbygning og virkemåde 1990 Aalborg Stiftsbog(I. Kirke o), pp. 75  article
Matzen, H. Haandbog i den danske Kirkeret 1910 book
Matzen, H. Hvad forstaaes ved den evangelisk lutherske Kirke? 1905 , pp. VI-VII  book
Matzen, J.T.H. Haandbog i den danske Kirkeret 1891 book
Modeér, K.-Å. Religionsrättens källor og metoder 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 48-59  inbook
Modeér, K.-Å. Law and Religion: Rätt och religion - En översikt av en senmodern rättsvetenskaplig diskurs 2004 Retfærd 107
Vol. 4(Religionsr) 
article
Modéer, K.-Å. Religionernes rolle i blandede retskulturer 2005 Juristen
Vol. 5, pp. 182-186 
article
Müller, H.C.D. Stat og Kirke eller de religiøse og kirkelige Forhold i Danmark 1869 book
Møller, J.F. Løfteparagraffen som det utilsigtede konservative element i folkekirken 2007 Årbog for Københavns Stift, pp. 74-81  article
Nepper-Christensen, H. Bloktilskud til folkekirken? 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 159  inbook
Nielsen, B.F. Bibel, bekendelsesskrifter og folkekirke 2004 Det står skrevet - essays om 2000 års bibelfortolkning  inbook
Nielsen, B.F., Geertz, A.W., Due, E., Bektovic, S., Frandsen, H.V., Kjerkegaard, S., Nørager, T., Andersen, S. and Grønkjær, N. Religionsbegrebet 2003 (91)  book Læs mere 
Nielsen, J. Forholdet mellem præst og biskop/provst 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 45  article
Nielsen, J.C. Kirkeretsvidenskaben og retsteologien 1986-1996 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 19  article
Nielsen, K.B. Præsteløftet, embedsteologien og den danske præst 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 267  inbook
Nielsen, K.B. Ingen unødvendige forenklinger, tak! 2005 Dansk Kirketidende
Vol. 3, pp. 33-34, 38-41 
article
Nielsen, L.N. Forholdet mellem præst og kirkeministerium 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 81  article
Nordenstorm, L. (red.) Med god ordning och efter Guds vilja - en antologi om kyrkorätt 2019 book
Nørgaard-Højen, P. Bekendelsens kirkelige og teologiske betydning - nogle overvejelser over gudstjenestens og bekendelsens normative karakter 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 113  inbook
Olsen, H.P. Brudstykker mellem folkekirken, forvaltning og skat 2008 Juristen
Vol. 3, pp. 91-94 
article Læs mere 
Olsen, H.P. Religionsfrihed - en forældet og overflødig menneskeret? 2005 Juristen
Vol. 4, pp. 124-135 
article Læs mere 
Olsen, H.P. Anmeldelse af Dansk kirkeret i europæisk belysning 2005 Juristen
Vol. 3, pp. 73-75 
article Læs mere 
Overgaard, F.O. Omsorg - Velfærd - Frivillighed - i kirkeligt regi 1999 Konference på Sandbjerg(Dansk pers)  article
Patrik, E.G.L.N.M. Kyrkoordning för svenska kyrkan ? med kommentarer och angränsande lagstiftning 2004 , pp. 1085  book
Peter, G. Kirchenfinanzierung der nordischen Länder 2002 Zeitchrift für evangelisches Kirchenrecht (ZfeKr)
Vol. 47. Band, pp. 315-337 
article
Peter, L. Die Charta Oecumenica als Problem der Rechtstheologie und Kirchenverfassung - eine dänische Perspektive 2002 Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht
Vol. 47. Band, pp. 197-203 
article
Petersen, L.C.J.-Å.M. and Warmind, M. Law & religion - text and context. A reader for an interdisciplinary course in the Øresund-region 2005 book
Petersen, N. Kultusministeriet - organisation og arkiv 1984 book
Petersen, S. Grønland, grundloven og gejstligheden 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 193  inbook
von Pufendorf, S. Et Menneskis og en Borgeres Pligter efter Naturens Lov. Beskrevene i det latinske Sprog av Baron Pufendorf...fordanskede (af Christian Holmfred Brugman) 1742 book
Rasmussen, J. Forholdet mellem kirke og stat i Danmark Kirkeforfatningsforslagene i sidste halvdel af det 19. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. 2011
Vol. 415, pp. 289 
book
Rasmussen, J. Religionstolerance og religionsfrihed Forudsætninger og Grundloven i 1849 2009
Vol. 381 
book
Rasmussen, J. Sekularisering og statskirke 1800-1850 2005 Historie
Vol. 2 
article
Rasmussen, J. En brydningstid - Kirkelige holdninger i guldalderperioden 1800-1850 2002 book
Rasmussen, J. J.P. Mynster og statens kirkestyre i tiden op til enevældens afslutning 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 31  inbook
Rasmussen, J.N. Religionsfrihed i 150 år - en jubilæumshilsen fra danske katolikker og baptister 1999 (9)  book
Rau, H.R. and Gerhard, K.S. Das Recht der Kirche 1997 book
Rehof, H.Z.G.-H.A. Danmarks Riges Grundlov med kommentarer 1999 book
Rehof, L.A. Vranglære og statsreligionsdomstole 1999 Lov & Ret
Vol. 2, pp. 15-16 
article
Reich, E.K. Kun et gæstekammer - Historien om den danske folkekirkes fødsel 1999 book
Rendtorff, J.D. Ret og religion. Retsfilosofiske perspektiver 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 67-92  inbook
Rigsdagskommissionen Beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen 1849 article Læs mere 
Roesen, A. Kustoden - erindringer fra kirkeministeriet 1984 book
Roesen, A. Kirkelovene 1981 book
Roesen, A. Dansk kirkeret 1976 book
Ross, A. Dansk statsforfatningsret 1983 book
Rudelbach, A.G. Om begrebet Folkekirke. En historisk-kirkelig betænkning, betræffende den danske, evangelisk-lutherske Kirkes fremtidige Stilling og Forhold til Staten 1854 book
Rudelbach, A.G. Den evangeliske Kirkeforfatnings Oprindelse og Princip, dens udartning og dens mulige Gjenreisning fornemmelig i Danmak 1849 book
Rytter, J.E. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - og dansk ret 2006 , pp. 309  book
Rytter, J.E. Grundrettigheder - Domstolenes fortolkning og kontrol med lovgivningsmagten 2000 book
Rørdam, T., Pedersen, J. and von Eyben, B. Kirke-Karnov 2006 2006 , pp. 388  book Læs mere 
Rørtoft-Madsen, H. Den europæiske kirke- og religionsret i forslaget til EU-forfatning 2007 Præsteforeningens Blad
Vol. 97, pp. 562-568 
article
Rørtoft-Madsen, H. and Jensen, H.G. Kampen om EUropas sjæl - en debatbog 2000 (84)  book
Schaumburg-Müller, P. Provsteretten i retlig belysning 1988 Præsteforeningens Blad, pp. 105ff  article
Schjørring, J.H. Den folkekirkelige ordning siden 1945 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 126  inbook
Severinsen, P. Folkekirkens Ejendoms-historie 1920 book
Sheik, C.D.K.A.R.W.S.K. Religion i det offentlige rum? 2007
Vol. 109 
book
Simonsen, J.B. and Christoffersen, L. Visioner for religionsfrihed, demokrati og etnisk ligestilling 1999 book
Skjoldan, F. Folkekirken i det moderne samfund. En analyse af folkekirkens særstilling i dansk lov set i forholdet til den nationale og internationale udvikling på området for stat og religion 2003 School: Københavns Universitet  phdthesis
Stenbæk, J. "Hvad forstaas ved den evangelisk-lutherske Kirke?" Om Henning Matzens statskirkelige folkekirkeforståelse 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook
Stenbæk, J. Når jura og teologi skal spille sammen 2007 Kristeligt Dagblad, 23. januar 2007  article Læs mere 
Stenbæk, J. En præstebog fra Lolland-Falsters stift 2003 Lolland-Falsters stiftsbog(Dansk pers)  article
Stenbæk, J. Folkekirken og grundloven 1923-1940 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 112  inbook
Stenbæk, J. Folkekirkens ejendomsforhold og økonomi - historisk belyst 2002 Kirkehistoriske Samlinger, p. 123-148  inbook
Stenbæk, J. Selskab for Kirkeret - status og fremtid 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 129  article
Stenbæk, J. Bispeembedet i den evangelisk-lutherske danske folkekirke 1994 Præsteforeningens Blad(6/84), pp. 113  article
Stenbæk, J. Behøver folkekirken en formålsparagraf? I 1994 Dansk Kirketidende, pp. 188  article
Stenbæk, J. Bispembedet i den evangelisk-lutherske danske folkekirke 1994 Præsteforeningens Blad(IV. Bispee), pp. 113  article
Stenbæk, J. Ordet, kirken og kulturen (festskrift til Jakob Balling) 1993 inbook
Stenbæk, J. Retsteologi i Danmark 1992 Præsteforeningens Blad(II. Kirker)  article
Stenbæk, J. Folkekirkebegrebet i retsteologisk belysning 1992 Præsteforeningens Blad  article
Stenbæk, J. Om 'Kirkens mund og mæle' 1992 Præsteforeningens Blad(IV. 'Kirke)  article
Stenbæk, J. Kirkeret - Teologi eller jura 1991 Teologisk Forum(II. Kirker), pp. 1  article
Stenbæk, J. Kirkeret med og uden teologi 1990 Præsteforeningens Blad, pp. 245-255  article
Stenbæk, J. Den folkekirkelige ledelsesstruktur 1990 Fyens Stiftsbog(I. Kirke o), pp. 106  article
Stenbæk, J. Folkekirken mellem den evangelisk-lutherske kirke og staten 1990 Kritisk Forum for Praktisk Teologi(I. Kirke o), pp. 39  article
Stenbæk, J. Behøver folkekirken de særlige gejstlige retter? 1987 Præsteforeningens Blad, pp. 961 ff  article
Stenbæk, J. Forholdet mellem præst og menighed/menighedsråd 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 57  article
Stenbæk, J. Den folkekirkelige forkyndelsesfrihed 1984 Haderslev Stiftsbog, pp. 41 ff  article
Stenbæk, J., Garde, P., Nielsen, J.C., Jørgensen, T., Hyldahl, N., Grane, L., Bak, J.T., Espersen, P., Iversen, H.R., Jensen, M. and Gammeltoft-Hansen, H. Kirkeretsantologi 1997 1997 book
Stenbæk, P.E., Gammeltoft-Hansen, H. and ;Jørgen, F.R.J. Retsteolog? En kronikrække 1991 Kristeligt Dagblad(II. Kirker), pp. 188  article
Stormhøj, C. Køn, (u)ligebehandling og den danske folkekirke 2010 Politik
Vol. 13 
article
Svendsen, E.N. Ikke alle relevante papirer 2007 article
Svendsen, E.N. Folkekirkeordningen til eftersyn 1999 Jyllandsposten
Vol. 10. januar 
article
Symes, N. Fødevareret og religion 2006 Juristen
Vol. 3, pp. 94-103 
article Læs mere 
Sørensen, M. Statsforfatning 1988 book
Tamm, D. Den grundlovsgivende Rigsforsamling og kirken 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 67  inbook
Tamm, D. Præsten som tjenestemand og samvittighedsbegrundet civil ulydighed 1994 Præsteforeningens Blad(V. Miscell)  article
Tamm, D. Forholdet mellem stat og kirke 1990 Viborg Stifts Årbog(I. Kirke o), pp. 65  article
Tamm, D. Kirkeretsstudiet i Danmark i 200 år 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 7  article
Tamm, D. Anmeldelse af August Roesen, Dansk Kirkeret 1976 1977 Ugeskrift for Retsvæsen B, pp. 114-116  article
Thomsen, N. Hvordan folkekirken har forandret sig - uden at nogen har bestemt det 1990 Kritisk Forum for Praktisk Teologi(I. Kirke o), pp. 39  article
Trier, L.A.R. and Tyge Menneskeret 1990 book
Ussing, H. Arboe Rasmussen og Folkekirken 1913 book
Ussing, H. Kirkeforfatningen i de kongelige danske Stater med dens vigtigste Fordel og Mangler samt muelige Forbedringer 1786 book
de Wall;Per-Otto Gullaksen;Dietrich Pirson;Peter Lodberg;Heinrich de Wall;Hermann Weber;Axel Freiherr von Campenhausen;Peter Garde;Kjell-Åke Modéer;Inger Dübeck;Klaus Blaschke;Peter Widmann;Sven-Åke Selander, J.E.C.J. Internationaler Studienkurs der VELKD in Höör/Schweden 2001 über "Staat und Kirche" 2002
Vol. 47. Band(2. Heft) 
book Læs mere 
Werlauff, E. Menighedsrådsmedlemmers erstatningsansvar - når samme organ skal udføre både Martha- og Maria-opgaver 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook
Widmann, P. Frihed og binding i de lutherske bekendelsesskrifter 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 93  inbook
Widmann, P. Læredisciplin - og det almindelige præstedømme 1993 Kritisk Forum for Praktisk Teologi(III. Den g), pp. 52  article
Widmann, P., Thomsen, N., Drejergaard, K., Bak, J.T., Espersen, P., Bollmann, K., Christoffersen, L., Raun Iversen, H. and Jensen Mogens;Fledelius, K.M. Magt og ret i folkekirken 1993
Vol. 52 
book Læs mere 
Zahle, H. Praktisk retsfilosofi 2006 , pp. 371  book Læs mere 
Zahle, H. Retfærdighed i Praksis 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 43-47  inbook
Zahle, H. Dansk forfatningsret III - Menneskerettigheder 2003 book
Zahle, H. Rituel slagtning og religionsfrihed 1998 Menneskerettigheder og EU-ret, pp. 58-68  article
Zahle, H. Dansk forfatningsret III - Menneskerettigheder 1997 book
Zahle, H., Blume, P., Busck, L., Christensen, J.P., Christensen, P., Christoffersen, J., Christoffersen, L., Dethlefsen, C., Dübeck, I., Espersen, O., Gammeltoft-Hansen, H., Greve, V., Gøtze, M. and Hagel-Sørensen, K. Grundloven - Danmarks Riges Grundlov med kommentarer 2006 , pp. 672  book Læs mere 
Ørsted, A.S. Behøver den danske Kirkeforfatning en omgribende Forbedring? 1826 Juridisk Tidsskrift
Vol. XII bind 2, pp. 250-271 
article
Kirkestriden 1983/84 1984 book
The European system for the protection of Human Rights 1993 book
State and Church in the European Union 1996 book Læs mere 
Forsvar for Folkekirken - debatoplæg fra Ribe Stift 1990 book