Litteratur

Nedenstående litteraturliste er ikke en komplet liste over al kirkeretligt litteratur m.v. Vi modtager gerne oplysninger om materiale, der kan supplere listen.

Forfatter(e)TitelÅrTidsskriftTypeLink
Aagaard, A.M. Det almindelige præstedømme - kirkeret 1992 Præsteforeningens Blad(I. Kirkere)  article  
Aarflot, A. Trossamfunn og folkekirke - om reformerne i den norke kirke de sidste femti år 1999   book  
Ahrén, P.-O. Föhållandet mellan stat og kyrka i Sverige ur historisk og kyrkorättslig synsvinkel 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 148  inbook  
Alwall, J., Stenbæk, J., Hermansen, A., Larsson, R., Reeh, N., Laudrup, C., Westerberg, B., Otterbeck, J., Buchardt, M., Madsen, F., Selander, G., Andersen, P.B., Frederiksen, S., Jensen, T. and Rendtorff, K. Religion, Skole og Kulturel Integration I Danmark og Sverige 2006   book Læs mere 
Andersen, E. Begrundelsen for Højesterets frifindelse af Arboe Rasmussen 1993 Ugeskrift for Retsvæsen B, pp. 80-82  article  
Andersen, E. Arboe Rasmussen-sagen 1987 Ugeskrift for Retsvæsen B, pp. 133-137  article  
Andersen, J.R. Gravstedsskøder 1979 Ugeskrift for Retsvæsen B, pp. 371-374  article  
Andersen, N.K. and Hille, D.T.L.C.N.S.C.J.N.N.G. Materialesamling fra Kirkeretsseminaret - 24.-26. januar 1986 på 1986   book  
Andersen, P. Folkekirkens Forfatning ordnes ved lov 1964 Menighedsrådenes Blad(I. Kirke o), pp. 7  article  
Andersen, P. Dansk statsforfatningsret 1954   book  
Andersen, S. Etik og politik i Europa - et luthersk perspektiv 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 130-144  inbook  
Andersen, S. At straffe synden i almindelighed - retsteologiske bemærkninger til Danske Lov 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 57  inbook  
Andersen, S. Forholdet mellem religion og politik hos Luther og i dag 2008 Bibliana
Vol. 9, pp. 47-53 
article Læs mere 
Andersen, S. Kirken selv og kirkeligt selvstyre: en systematisk-teologisk synsvinkel 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 73-81  inbook  
Arendt, N.H. Nyformulering af bekendelserne - en nødvendig kirkelig opgave? 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 127  inbook  
Arendt, N.H. Med paragraf fire ind i fremtiden 2011 Dansk Kirketidende
Vol. 163 
article  
Arendt, N.H. Folkekirken selv - hvem og hvad? 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 67-71  inbook  
Arendt, R. Kirken og kirke og ikke et parlament (anmeldelse) 1992 Kristeligt Dagblad(IV. 'Kirke)  article  
Auken, K.B.M.B.A.T.S. Kirkens mund og mæle 1992   book  
Bach, A. Om retsplejen i gejstlige sager 1951 Ugeskrift for Retsvæsen, pp. 251ff  article  
Bagge, P.V. Kirken og Folketinget 2009 Vartovbogen - Hvem ringer klokkerne for?
Vol. 2009/2010, pp. 39-51 
article  
Bak, J.T. Frihed og kompetence 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 505-516  inbook  
Bak, J.T. Det almindelige præstedømmes betydning for Folkekirkens styre 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 63  article  
Bak, J.T. Helt ind i staten - tak! 1992 Dansk Kirkeliv(IV. 'Kirke)  article  
Bakkevig, T. Den norske kirkes finansiering og kirkens legitimitet 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 235  inbook  
Balling, J. Kirken og Europa 2000   book  
Balslev-Clausen, P. Salmebog og politik - et stykke dansk salmebogshistorie 27. november 2001 - 28. maj 2002 som bevidnet i de trykte medier 2003 Hymnologiske Meddelelser
Vol. 32, pp. 75-216 
article  
Balslev-Clausen, P.C.G.-H.J.H.G.H.A.A.C.G. Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv 2007   book  
Balslev-Clausen, Z. Folkekirken selv? - et § 67-eftersyn 2007 , pp. 60School: Københavns Universitet  phdthesis  
Balslev-Clausen, Z. Folkekirkens indre anliggender - myte eller realitet? 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 125-149  inbook  
Balslev-Clausen, Z., Christensen, P., Christoffersen, L., Garde, P., Jørgensen, A. and Nielsen, K.B. Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010 2010   book  
Bartholin-Jørgensen, P.H. Grundtvig og folkekirken 1994 Dansk Kirketidende, pp. 348  article  
Baunsbak-Jensen, A. Kirke før politik : min kirkehistorie : med portrætter af 33 kirkeministre 2010   book  
Berg-Sørensen, A. Fra sekularismekritik til kritisk sekularisme 2009 Økonomi & politik
Vol. 82, pp. 15-24,84 
article  
Berlin, K. Dansk statsforfatningsret 1943   book  
Bollmann, M.A. and Kaj Om 'Kirkens mund og mæle' 1994 Kirkeretsantologi(IV. 'Kirke), pp. 214  article  
Bollmann, M.A. and Kaj Om 'Kirkens mund og mæle' 1993 Præsteforeningens Blad(IV. 'Kirke)  article  
Böss, M., Schjørring, J.H., Lehmann, H., Kærgård, N., Hauge, H., Kunter, K., Gottlieb, C., Auweele, B.V., Mortensen, V., Rubow, C., Harbsmeier, E., Bock, M., Kærgård, N., Korsgaard, O. and Arendt, N.H. Fra modernitet til pluralisme - Nation-stat-folk-kirke i det 20. århundredes Europa 2008   book  
Bramming, T. Forholdet mellem stat og kirke 2007 Præsteforeningens Blad
Vol. 97, pp. 542-548 
article  
Brunés, S. Folkekirkens personale 2003   book  
Brunés, S. Lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager 1993 Juristen, pp. 186-189  article  
von Campenhausen, A.F. Det biskoppelige tilsynsembede i de tyske kirker, dets offentlige status og dets delagtighed i kirkelige afgørelser, i historien og i nutiden 2002 Årsmødet samt The Second Theological Conference - Meissen Agreement(Europæisk)  article  
von Campenhausen;Theodor Jørgensen;Hans Gammeltoft-Hansen;Henrik Zahle;Kjell-Åke Modeér;Theodor Jørgensen;Jacob Dahl Rendtorff;Lisbet Christoffersen;Ebbe Holm;Ole Espersen;Karsten Fledelius;Svend Andersen;Eva Maria Lassen;Steffen Ravn Jørgense Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæisk belysning 2004   book  
Christensen, B.S., Mortensen, V., Viftrup, L.B., Rasmussen, S.M., Sørensen, J.S., Karlsen, C., Kühle, L., Christoffersen, L., Fergo, T., Lodberg, P., Bennedsgaard, A.B., Kvist, M. and Mogensen, M. Karma, koran og kirke - religiøs mangfoldighed som folkekirkelig udfordring 2007   book Læs mere 
Christensen, P. Omlægning af statens tilskud til folkekirken 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 175  inbook  
Christiansen, H. Notabene til departementschef Preben Espersens: Folkekirkens styrelse 1990 Præsteforeningens Blad, pp. 206ff  article  
Christiansen, H. Forholdet mellem præsten og biskoppen (præsten og provsten) 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 39  article  
Christoffersen, B.F.-N. Menighedernes rolle - folkets kirke mellem statskirke og frikirke 2004 Fyens Stiftsbog 2004, pp. 163-182  inbook  
Christoffersen, L. Blasfemisk blindhed 2005 Biskop for Herren - og så mange andre. Festskrift til Kjeld Holm  inbook  
Christoffersen, L. Lovmæssigheder. Kirker og Trossamfund I EU 2007 Konstellationer. Kirkerne og det Europæiske projekt., pp. 45-68  inbook  
Christoffersen, L. REligion og ret i det 21. århundrede. Kirkens bekendelsesstatus, multireligiøsitet og det juridiske regelsæt 2006 Udfordringer til Folkekirken. Kirken ? staten ? folket, pp. 33-52  inbook  
Christoffersen, L. Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse 2001 , pp. 280  book Læs mere 
Christoffersen, L. Ret, religion og (u)sikkerhed 2005 Ret og Usikkerhed  inbook Læs mere 
Christoffersen, L. Offentlig Religion i Staten. Om nordiske retlige betingelser for at være statens offentlige religion 2005 (2)Kirke og Kultur  inbook Læs mere 
Christoffersen, L. Konvergerende religionsret ? Danmark og Europa 2006 Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige, særnummer af CHAOS, pp. 21-60  inbook  
Christoffersen, L. Vestnordiske kirkeordninger i retskulturelt krydspres 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 243  inbook  
Christoffersen, L. Religious Freedom and Ecclesiastical Law. Reflections on Law Religion and Ethics 2005 Cracks in the Walls. Essays on Spirituality, Ecumenicity and Ethics  inbook Læs mere 
Christoffersen, L. Europæisk Perspektiv på Religion i Forfatningsretten 2006 Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, pp. 63-76  inbook  
Christoffersen, L. Stat og kirke 2009 Vartovbogen - Hvem ringer klokkerne for?
Vol. 2009/2010, pp. 87-102 
article  
Christoffersen, L. Folkekirken selv? Regulering af dåb i folkekirken 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 83-103  inbook  
Christoffersen, L. Shari?a, fundamentalisme og dansk ret 2006 Årbog for Københavns Stift, pp. 12-23  article Læs mere 
Christoffersen, L. Intertwinement: A New Concept for Understanding Religion-Law Relations 2006 Nordic Journal of Religion and Society
Vol. December 
article Læs mere 
Christoffersen, L. Folketingets Ombudsmand og folkekirkens lære og forkyndelse 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook  
Christoffersen, L. Hvem bestemmer i folkekirken? 2004 Lov & Ret
Vol. September, pp. 4-9 
article  
Christoffersen, L. Forskel og lighed i dansk religionsret ? tre retspolitiske udfordringer 2004 Religionsfrihet för alla?, pp. 41-52  inbook  
Christoffersen, L. Church Autonomy ? en religionsretlig udfordring til Norden 2004 Retfærd 107
Vol. 4(27), pp. 87-108 
article  
Christoffersen, L. Dåb og medlemskab i Folkekirken 2002 Dansk Telogisk Tidsskrift
Vol. 1, pp. 55-64 
article  
Christoffersen, L. Ret i kirken. Normdannelse i kirke og samfund. Et perspektiv 2001 Om norm og rätt, Uppsala(Religionsr), pp. 43-56  article  
Christoffersen, L. Om pilotering i dansk religionsret 2001 Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse, DJØF  inbook  
Christoffersen, L. Mellem kirker og religionsfrihed 1999 Årsbog for Det Mellemkirkelige Råd 1998, pp. 22-37  article  
Christoffersen, L. Ved lov? 1998 Ugebrev for Retsvæsen B, p. 505(Dansk pers)  article  
Christoffersen, L. Mellemkirkelighed og folkekirkens medlemmer 1998 Nordisk Ekumenisk Orientering
Vol. 1, pp. 16-24 
article  
Christoffersen, L. Kirkeretten og den dobbelte hermeneutik 1998 Halvårsskrift for Praktisk Teologi
Vol. 2, pp. 15-20 
article  
Christoffersen, L. Kirkeret mellem stat, marked og civilsamfund 1998   book Læs mere 
Christoffersen, L. Bispevalg i Folkekirken 1996 Juristen, pp. 224-232  article  
Christoffersen, L. Lokalförsamling, kategorialförsamling och husförsamling 1995 Kyrkosyn - kyrkouppfattning och kyrkoförfattning,, pp. 28-43  inbook  
Christoffersen, L. Folkekirken som statsretligt og retsteoretisk studieobjekt 1995 Årsberetning 1994, Retsvidenskabeligt Institut B, pp. 87-94  inbook  
Christoffersen, L. Kirkeret og Retsvidenskabelig teori og metode, belyst ved eksempler fra sundhedsretten 1994 Kirkeretsantologi(II. Kirker), pp. 111  article  
Christoffersen, L. Kirke fra oven eller kirke fra neden - om et retligt folkekirkebegreb 1993 Kritisk forum for praktisk teologi
Vol. 52, pp. 56-63 
article  
Christoffersen, L., Andersen, S., Modéer, K.Å., Arold, N.-L., Arvildsson, M., Auken, I., Ferrari, S., Hugason, H., Kurtén, T., Lindholm, T., Mehdi, R., Nielsen, J.S., Nissen, U.B., Oftestad, B., Petersen, H. and Ingvi Law & Religion in the 21st. Century - Nordic Perspectives 2010   book  
Christoffersen, L., Hammerslev, O. and Adamo, S. Retfærd 107. Temanummer: Ret & Religion 2004
Vol. 4(27) 
book  
Christoffersen, L., Iversen, H.R., Kærgård, N. and Warburg, M. Den danske religionsmodel 2012   book  
Christoffersen, L., Iversen, H.R., Petersen, H. and Warburg, M. Religion in the 21st Century, Challenges and Transformations 2010 , pp. 234  book  
Clausen, H.N. Kirkelige forhold og anliggender 1885   book  
Clausen, H.N. Bispeembedets Betydning og Kirkeforfatnings-Spørgsmaalet 1855   book  
Clausen, H.N. Catholicismens og Protestantismens kirkeforfatning, lære og ritus 1825   book  
Cristofori, S.F. Law and Religion in the 21st Century: Relations Between States and Religious 2010   book Læs mere 
Dabelsteen, H.B. Folkekirkelighed : dansk sekularismes blinde plet 2011 Kritik
Vol. 199 
article  
van Dam, K.J.S.H.S.L.;E.K.R.R.-M.F.H.H.S.B.P.J. Kirkerne i EUropa - skal de integreres? 2001   book Læs mere 
Danielsen, J.H. Grønlands Selvstyre og Danmarks Riges Grundlov 2011 Juristen
Vol. 2011, pp. 9-19 
article Læs mere 
Dübeck, I. Citizen and believer in Denmark 1999 Citizens and believers in the countries of the European Union : a double membership to the test of secularization and globalization.  inbook  
Dübeck, I. Den kirkelige retshistorie - Confessio Augustana og Prærogativanordninger 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010  inbook  
Edqvist, G. Från kyrkolag till kyrkoordning 2000   book  
Esdahl, E. Kirkeministerens økonomiske særkompetencer 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning(Dansk pers), pp. 448-468  article  
Esdahl, P. De lokale kirkelige myndigheders opgaver 2003 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook  
Espersen, O. Ligemageri eller virkelige problemer? 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 117-121  inbook  
Espersen, P. Nogle hovedpunkter i kirkelig lovgivning i nyere tid 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook  
Espersen, P. Kirkeligt socialt arbejde i retlig belysning 2001 Diakoni - en integreret dimension i folkekirkens liv, Aros  inbook  
Espersen, P. Biskoppens tilsynsfunktion 2000 Præsteforeningens Blad(IV. Bispee), pp. 579  article  
Espersen, P. Kirkeret - Almindelig del 1999   book  
Espersen, P. Med lovhjemmel. En kommentar 1999 Ugebrev for Retsvæsen B, p. 101(Dansk pers)  article  
Espersen, P. Religionsfrihed i retlig belysning 1998 Københavns Stifts Årbog(III. Demok), pp. 20  article  
Espersen, P. Kirke og demokrati 1998 Teologien i samfundet. Festskrift til Jens Glebe-Møller(III. Demok), pp. 141  article  
Espersen, P. Menighedsbegrebet - det almindelige og det repræsentative medlemskab 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 71  article  
Espersen, P. Den retlige mindretalsbeskyttelse i folkekirken 1995 Liv, arbejde og forvaltning. Festskrift til Ole Krarup(III. Demok), pp. 150  article  
Espersen, P. Domstolsbehandling af gejstlige læresager 1993 Præsteforeningens Blad(III. Den g)  article  
Espersen, P. Kirke og frivilligt arbejde 1993 Kristeligt Dagblad(V. Miscell)  article  
Espersen, P. Folkekirkebegrebet i kirkeretlig belysning 1992 Præsteforeningens Blad(26/82), pp. 529  article  
Espersen, P. Samspillet mellem kirkelige og juridiske regler 1991 Præsteforeningens Blad(I. Kirkere)  article  
Espersen, P. Anmeldelse af Jens Edvin Andreasen: Konge, rikskirke og lokalmenighet (Oslo 1989) 1991 Tidsskrift for Rettsvitenskap(I. Kirke o), pp. 1  article  
Espersen, P. Folkekirkens styrelse 1990   book  
Espersen, P. Jura og teologi i kirkeretten 1990 Præsteforeningens Blad(II. Kirker), pp. 41  article  
Espersen, P. Kirkeretten som juridisk disciplin 1989 Juristen, pp. 279-286  article  
Fledelius, K. Kirke-stat forholdet i det nye EU 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 122-129  inbook  
Friedner, L. Föhållandet mellan stat og kyrka i Sverige i dag och i framtidan 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 158  inbook  
Gammeltoft-Hansen, H. Kirkeforfatning og non-diskrimination 2004 Politik og jura - festskrift til Ole Espersen  inbook  
Gammeltoft-Hansen, H. Bekendelse mellem frihed og binding - med særligt henblik på Confessio Augustana 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 45  inbook  
Gammeltoft-Hansen, H. Folketingets festskrift i anledning af grundlovens 150-års-jubilæum den 5. juni 1999 1999 , pp. 445-466  inbook  
Gammeltoft-Hansen, H. Folkekirkens ledelsesstruktur - juridisk belyst 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 9-23  inbook  
Gammeltoft-Hansen, H. Schleiermacher og Kierkegaards betydning i den danske kirkeretsforfatningstænkning. 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 30-39  inbook  
Gammeltoft-Hansen, H. Festskrift til Bodil Jakobsen 2003 , pp. 17ff  inbook  
Gammeltoft-Hansen, H. Folkekirkens "indre anliggender" - set i lyset af grundloven 2002 Årbog for Århus Stift  article  
Gammeltoft-Hansen, H. Grundloven, religionsfriheden og Folkekirken 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 9  inbook  
Gammeltoft-Hansen, H. Er Folkekirken en statsmagt? 2001 Helsingør Stiftsbog, pp. 18-28  article  
Gammeltoft-Hansen, H. Det almindelige præstedømme og Folkekirkens styre - juridisk set 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 107  article  
Gammeltoft-Hansen, H. Kirkeforfatning - for og imod 1994 Kirkeretsantologi(IV. 'Kirke), pp. 259  article  
Gammeltoft-Hansen, H. Nogle bemærkninger om forholdet mellem den almindelige og den gejstlige respleje 1993 Præsteforeningens Blad(III. Den g)  article  
Gammeltoft-Hansen, H. Zeugnis und Dienst in einer säkularisierten Gesellschaft 1992 Europäische Evangelische Versammlung, epd-dokumentation
Vol. 23, pp. 22ff 
article  
Gammeltoft-Hansen, H. Fritidsevangelist eller dilettant-teolog 1992 Menighedsrådenes Blad  article  
Gammeltoft-Hansen, H. Festskrift til Per Olof Bolding 1992 , pp. 149 ff  inbook  
Gammeltoft-Hansen, H. Kirkerettens dobbelte normsystem 1990 Foredrag i Selskab for Kirkeret (utrykt)(II. Kirker)  article  
Gammeltoft-Hansen, H. Folkekirkens ledelsesstruktur - juridisk belyst 1986 Phønix(I. Kirke o), pp. 1  article  
Gammeltoft-Hansen, H. Sådan virker en provsteret 1984 Menighedsrådenes Blad
Vol. 11 
article  
Gammeltoft-Hansen, H. Forkyndelsesfrihed - i retlig belysning 1984   book  
Gammeltoft-Hansen, H., Christoffersen, L., Christensen, P., Widmann, P., Qvortrup, L., Korsgaard, O., Kærgård, N., Wigh-Poulsen, H., Schørring, J.H., Nielsen, K.B., Ryman, B. and Bak, J.T. Udfordringer til folkekirken - Kirken, staten, folket 2006 , pp. 320  book  
Gammeltoft-Hansen, M.M.R.J.S.L.R.I.O.M.F.N.G.B.N.E.J. Dåb og medlemskab i folkekirken 2000   book  
Garde, K. Præsteløftet - en retsteologisk og kirkeretlig undersøgelse af præsteløftets status og betydning 2008 , pp. 334  book  
Garde, K. Hjemstedsret i folkekirken - anskuet retsteologisk og kirkeretligt 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 105-123  inbook  
Garde, K. To læresager i Folkekirken 2006 , pp. 615  book  
Garde, K. Kirketjeneren, der vandrede mod lyset 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook  
Garde, P. Nye Ariadnetråde 2008 , pp. 752  book  
Garde, P. Den reformerte dronning, den lutherske prinsesse og den katolske klosterfrøken 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook  
Garde, P. Bolschevikerne og den herreløse kirke 1924-1925 (Om Alexander Nevsky Kirke) 2004 Konger, krigere og andet godtfolk - ti historiske retssager, pp. 250-269  inbook  
Garde, P. Pastor Ifversen og stiftprovst Paulli 2003 Kirkehistoriske samlinger, pp. 73  article Læs mere 
Garde, P. Religion og menneskeret - samspil og modspil 2000 Lov & ret
Vol. 10, pp. 7 
article  
Garde, P. En misforståelse om præsteretten 1999 Lov & Ret
Vol. 4, pp. 20 
article  
Garde, P. Retfærdig rettergang og Præsteretten 1997 Eu-ret og Menneskeret(V. Miscell), pp. 33  article  
Garde, P. Kirkeretsvidenskaben og retsteologien 1986-1996 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 7  article  
Garde, P. De religiøse minoriteters perspektiv 1996 Chaos, pp. 11  article  
Garde, P. Anmeldelse af Preben Espersen, Kirkeret, Almindelig Del, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1993 1994 Kirkeretsantologi(V. Miscell), pp. 324  article  
Garde, P. Mindretalskirkers og trossamfunds retlige stilling i Kongeriget Danmark - frihed uden lighed 1994 Kirkeretsantologi(V. Miscell), pp. 295  article  
Garde, P. Tanker omkring provsteretterne 1987 Fønix, pp. 274 ff  article  
Garde, P., Espersen, P., Stenbæk, J., Gewecke, A., Aagaard, A.M., Jørgensen, J.U., Christoffersen, L., Jørgensen, H.G.-H., Widmann, P., Auken, M., Bollmann, K., Bak, J.T. and Arendt, R. Kirkeretsantologi 1994 1994   book  
Garde, P., Gammeltoft-Hansen, H., Rasmussen, J., Tamm, D., Hvidt, K., Ingesmann, P., Stenbæk, J., Schjørring, J.H., Ahrén, P.-O., Friedner, L., Gullaksen, P.O., Koch, H., Lodberg, P., Espersen, P. and Jørgensen, T. Kirkeretsantologi 2002 2002   book  
Garvin, A. Biskoppen som stedlig repræsentant for Kirkeministeriet 2000 Præsteforeningens Blad(IV. Bispee), pp. 583  article  
Geertz, A. Udvalget vedrørende trossamfund - vejledning retningslinjer og praksis 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 321-339  inbook  
Gewecke, A. Aktuel kirkeretlig belysning - hvordan tegner konturerne af et folkekirken selv? 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 55-65  inbook  
Gewecke, A. Magt og ansvar i folkekirken 1995 Viborg Stifts årbog, pp. 73-83  article  
Gewecke, A. Det kirkelige embede 1992 Præsteforeningens Blad(I. Kirkere)  article  
Gewecke, A. Dåben - juridisk set - medlemsskab af folkekirken 1988 Kritisk forum for praktisk teologi, pp. 46-56  article  
Glædemark, H.J.H. Kirkeforfatningsspørgsmaalet i Danmark indtil 1874 1948   book  
Glenthøj, J. Den fortiede Luther - artikler og foredrag 1995   book  
Glenthøj, J. Præst og kirkeministerium 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 93  article  
Goos, C. Danske Statsforfatning 1890   book  
Grane, L. Kan det almindelige præstedømme bruges til noget? 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 53  article  
Gregersen, N.H. Religionen i det offentlige rum : Luthers to-regimente-lære mellem privatisering og governmentalisering 2008 Præsteforeningens blad
Vol. 98, pp. 737-746 
article  
Gregersen, N.H. and Severinsen, H. Religionens placering i det offentlige rum 2009 Futuriblerne - Religion og globalisering
Vol. 36, pp. 40-49 
article  
Grove-Stephensen, F.S. Kirketugtet led i Strafferettens og straffeprocessens historie 1967 Ugeskrift for Retsvæsen B, pp. 129  article  
Gullaksen, P.O. Den norske kirke. Rettsteologisk belysning av aktuelle utviklingstrekk 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 170  inbook  
Gullaksen, P.-O. Stat og kirke i Norge 2000   book  
Haarder, E. Dansk Kommunalforvaltning III - Kommunalt selvstyre & Statsligt tilsyn 1994   book  
Hallett, M. Staat und Kirche in Dänemark 2001   book  
Hansen, J.R. Nyordning af folkekirken på Færøerne 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 186  inbook  
Harbsmeier, E. and Christiansen, H. Den gratis nåde og de mange penge : en bog om kirken og pengene 2008 , pp. 127  book  
Harbsmeier, E., Christoffersen, L. and Müller, N.H.A.-C.L.J.G.-H.R.H. Retten og den rette lære 2007 , pp. 189  book Læs mere 
Hedegaard, C.D. Den Danske Kirke- eller Geistlige Ret 1775   book  
Hedegaard, C.D. Forsøg til en alm. Kirke-Ret 1763   book Læs mere 
Heide-Jørgensen, M. Staten og trossamfundene uden for Folkekirken 2002 EU-ret og Menneskeret, nr. 3, juli  inbook  
Heinsen, J. Modernisering af den folkekirkelige organisation set fra Kirkeministeriet 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 41-54  inbook  
Hemmingsen, L.C.M.R.H.K.P.W.H.G.B.S.S.N.W.R.I. Gudebilleder. Ytringsfrihed og religion i en globaliseret verden 2006 , pp. 232  book Læs mere 
Hille, D.T., Link, C., Christiansen, H., Nielsen, J., Stenbæk, J., Jessen, C.C., Nielsen, L.N., Glenthøj, J. and Georg Kirkeretsantologi 1986, Fuglsang-seminaret, januar 1986 1999   book  
Hille, G. Kirkereformer i Norge i 1980-årene 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 105  article  
Hinrichsen, C. Godkendelse af trossamfund i Danmark. En forvaltningsretlig vurdering 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 340-345  inbook  
Holck, C.G. Den danske Statsforfatning 1870   book  
Holm, E. Baptistkirken med europæiske rødder 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 109-116  inbook  
Holm, J. Mit præsteliv med præsteløftet 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 275  inbook  
Holm, K. Frigørelsens nødvendighed - fra kirkekamp til værdikamp 2009 Vartovbogen - Hvem ringer klokkerne for?
Vol. 2009/2010, pp. 53-65 
article  
Holm-Larsen, H.C., Iversen, H.R., Jørgensen, H.N., Rubow, C., Larsen, J.B.N.B., Fischer-Møller, P. and Mary Embedet 2003 (93)  book Læs mere 
van Hoof, P.D., Heringa, A., Schokkenbroek, J., Vermeulen, B., Viering, M., Zwaak, L. and G.J.H. Theory and practice of the European Convention on Human Rights 1998   book Læs mere 
Hugason, H. Isländska folkkyrkan 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 217  inbook  
Hulgaard, A. Forholdet mellem stat og kirke i utide 2004 Århus stiftsbog, pp. 26-34  inbook  
Hvidt, J. Folkekirkens økonomi - overvejelser og fremtid 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 495-504  inbook  
Hvidt, K. Grundloven og dansk kirkepolitik 1849-1883 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 82  inbook  
Hvidt, M. Anmeldelse af August Roesens Dansk Kirkeret 1966 Juristen, pp. 259-263  article  
Hyldahl, N. Det almindelige præstedømme i Det Nye Testamente 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 43  article  
Inger, D. Kirchenfinanzierung der nordischen Länder 2002 Zeitchrift für evangelisches Kirchenrecht (ZfeKr)
Vol. 47. Band, pp. 369-394 
article  
Ingesman, P. Kirkeforfatning, menighedsråd eller præstevalg. Alternativer i den folkekirkelige demokratiseringsproces 1901-22 1993 Forvaltningshistorisk antologi  inbook  
Ingesman, P. Kultusministeriet - Kirken 1848-1901 1993 Dansk forvaltningshistorie, bd. 1, Stat, forvaltning og samfund. Fra middelalderen til 1901  inbook  
Ingesmann, P. Grundloven og folkekirken 1883-1922 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 97  inbook  
Iversen, H.R. Folkekirken som den fremtræder og definerer sig selv - betænkning 1477 og 1491 og efterfølgende lovgivning 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 151  inbook  
Iversen, H.R. Anmeldelse af: Fra modernitet til pluralisme : nation, stat, folk, kirke i det 20. århundredes Europa 2009 Dansk teologisk tidsskrift
Vol. 72, pp. 155-157 
article  
Iversen, H.R. Menighedsforståelsen og det repræsentative demokrati 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 79  article  
Iversen, H.R. Sognets kirkelige betydning historisk og teologisk belyst 1992 Præsteforeningens Blad(7/82), pp. 141  article  
Iversen, P.E.J.S.C.R. Det almindelige præstedømme og det folkekirkelige demokrati 1996   book  
Jacobsen, B.A. Velsignelsen af tinget 2009 Religion
Vol. 2009, pp. 22-32 
article  
Jenkins, H.H., Lindhardt, J., Pedersen, I.L., Dahl, H., Khader, N., Tudvad, P. and Richard Gud, konge og fædreland 2001 (84)  book Læs mere 
Jensen, F.R. Folkekirkeordningen - teologisk belyst 1992   book  
Jensen, K.S. and Solskov, L. Diskrimination - en analyse af Danmarks menneskeretlige forpligtelser og forholdet til folkekirkeordningen 2002 Rettid
Vol. Studentera 
article  
Jensen, M. Embedets gejstlige myndighed og forpligtelse 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 97  article  
Jensen, S.E. Matthies-sagen: de vigtige dokumenter i sagen mod sognepræst Lene Matthies 2007 Fønix
Vol. 30, pp. 1-83 
article  
Jessen, C.C. Forholdet mellem præst og menighed/menighedsråd 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 71  article  
Jørgensen, A. Decorumkravet for præster 2011 , pp. 100  book Læs mere 
Jørgensen, A. Bispekollatsen - i retlig belysning 2005 Præsteforeningens Blad, pp. 594 ff  article Læs mere 
Jørgensen, A. Behandling af læresager i den danske folkekirke 2004 School: Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet  phdthesis  
Jørgensen, A. and Balslev-Clausen, Z. Peter Gardes kirkeretlige forfatterskab 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 261  inbook  
Jørgensen, J.A.B.F.G.R.E.H.F.E.P.C.M.S.S.M. Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen 2004 , pp. 747  book Læs mere 
Jørgensen, J.U. Hovedpunkter i den kirkelige retsplejes udvikling i Danmark fra middelalderen frem til det 21. Århundrede 1993 Præsteforeningens Blad(III. Den g)  article  
Jørgensen, J.U. Betragtninger over forholdet mellem teologi og jura i historisk betydning 1992 Præsteforeningens Blad(II. Kirker)  article  
Jørgensen, K.R. En sproglig analyse af mødet mellem kulturen i dansk kirkeret og kulturen i europæisk kirke- og religionsret. 2004 Europæisk retskultur - på dansk  inbook  
Jørgensen, S. Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder. Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse. 2007 , pp. 360  book Læs mere 
Jørgensen, S.R. EU uden Gud 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 151-158  inbook  
Jørgensen, T. Folkekirkens ledelsesstruktur - teologisk belyst 20 år efter Fuglesang-seminaret 2007 Kirkeretsantologi 2007, Kirken selv, pp. 25-40  inbook  
Jørgensen, T. Religionsrettens kilder og metoder 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 60-66  inbook  
Jørgensen, T. Dogmatik i teologi og retsvidenskab - et forsøg på en sammenligning 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook  
Jørgensen, T. Die Zweireichelehre oder Zweiregimentenlehre in evangelisch-lutherischer Sicht als Anfrage an das Kirchenrecht 2002 Zeitchrift für evangelisches Kirchenrecht (ZfeKr), 47. Band, 2. Heft(Indledning)  article  
Jørgensen, T. Kan kirken have flere meninger? Den rene lære i et pluralistisk samfund. Nogle dogmatiske og retsteologiske overvejelser 1999 Gudsfolket i Danmark. Om kirkesyn og kirkeforståelse(III. Demok), pp. 95  article  
Jørgensen, T. Det almindelige præstedømme. En aktuel dogmatisk perspektivering 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 31  article  
Jørgensen, T. Autoritet og norm - teologisk og juridisk belyst - med særligt henblik på det kirkelige embede 1993 Dansk Kirkeliv(III. Den g)  article  
Jørgensen, T. Folkekirkens ledelsesstruktur - teologisk belyst 1986 Phønix(I. Kirke o), pp. 1  article  
Kærgård, N. Folkekirken samfundsøkonomisk set 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 469-496  inbook  
Ketscher, K. Kvinders grundrettigheder og religionsfriheden 2000 Årsskrift Institut B: Grundrettigheder s. 73-91, DJØF(Dansk pers)  article  
Kirkeministeriet Forenklingsudvalgets debetænkning I - afgivet af Kirkeministeriets af 23. Juni 1999 nedsatte udvalg 2000   book  
Kirkeministeriet Forhandlingerne i den ved resolution af 18. juni 1868 til Overveielse af de kirkelige Forhold nedsatte Commission 1870   book  
Kirkeministeriet Betænkning af den ved Resolution af 18. Juni 1868 til Overveielse af de kirkelige Forhold nedsatte kommission 1870   book  
Kirkeministeriet Betænkning og Andragender 1854   book  
Kjølbro, J.F. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere 2005   book Læs mere 
Knudsen, T. Fergo og Fanden 2004 Politisk ukorrekt : Festskrift til professor Jørgen Grønnegård Christensen  inbook  
Knudsen, T. Dansk Statsbygning 1995   book  
Koch, H. Stat - kirke. Forholdet mellem den danske Grundlov, Menneskerettighedskonventionerneog EU-retten 2001 Århus Stifts Årbog, pp. 12  inbook  
Koch, P.B. and Gøtze, M. Folkekirke, tro og magtfordrejning 2006 Ugeskrift for Retsvæsen B, pp. 23  article  
Kofod-Svendsen, F. Kirkerettens dobbelte normsystem 1990 Foredrag i Selskab for Kirkeret (utrykt)(II. Kirker)  article  
Kofod-Svendsen, F., Andersen, P., Jørgensen, T., Gammeltoft-Hansen, H., Thomsen, N., Stenbæk, J., Tamm, D., Løvgreen, S.E. and Espersen, P. Kirkeretsantologi 1991 1991   book  
Kolderup-Rosenvinge, J.L.A. Grundrids af den danske kirkeret 1851   book Læs mere 
Kolderup-Rosenvinge, J.L.A. Grundrids af den juridiske Encyklopædi 1849   book  
Korsgaard, O. Luther - formynderskabets fortaler eller frihedsrettighedernes fadder? 2010 Kritik
Vol. 43, pp. 3-11 
article  
Larsen, E. Den danske Kirkeret II 1908   book  
Larsen, E.F. Den danske Kirkeret I 1901   book  
Larsen, S.K., Jensen, A.E., Christoffersen, L., Høgenhaven, J. and Andersen, S. Konstellationer - kirkerne og det europæiske projekt 2007   book Læs mere 
Lassen, E.M. Religion og menneskerettighederne i Europa 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 145-150  inbook  
Lassen, E.M. Religion og menneskeret 2000   book  
Lindhardt, P.G. Stat og kirke 1967   book  
Lindhardt, P.G. Kirken i går og i dag 1960   book  
Link, C. Kirchenrecht und Kirchenfreiheit in der deuthschen Rechtsentwicklung seit 1945 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 19  article  
Lodberg, P. År I efter Brorsonskirken - et historisk perspektiv 2010 Økumenisk Tidende
Vol. 9, pp. 4-13, 16-18 
article  
Lodberg, P. Folkekirken som nationalkirke 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 201  inbook  
Lorenzen, P., Rehof, L.A., Trier, T. and Vedsted-Hansen, N.H.-C. Den Europæiske menneskeretskonvention med kommentarer 2003   book  
Løvgreen, S.E. Stiftsøvrigheden - opbygning og virkemåde 1990 Aalborg Stiftsbog(I. Kirke o), pp. 75  article  
Matzen, H. Haandbog i den danske Kirkeret 1910   book  
Matzen, H. Hvad forstaaes ved den evangelisk lutherske Kirke? 1905 , pp. VI-VII  book  
Matzen, J.T.H. Haandbog i den danske Kirkeret 1891   book  
Modeér, K.-Å. Religionsrättens källor og metoder 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 48-59  inbook  
Modeér, K.-Å. Law and Religion: Rätt och religion - En översikt av en senmodern rättsvetenskaplig diskurs 2004 Retfærd 107
Vol. 4(Religionsr) 
article  
Modéer, K.-Å. Religionernes rolle i blandede retskulturer 2005 Juristen
Vol. 5, pp. 182-186 
article  
Müller, H.C.D. Stat og Kirke eller de religiøse og kirkelige Forhold i Danmark 1869   book  
Møller, J.F. Løfteparagraffen som det utilsigtede konservative element i folkekirken 2007 Årbog for Københavns Stift, pp. 74-81  article  
Nepper-Christensen, H. Bloktilskud til folkekirken? 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 159  inbook  
Nielsen, B.F. Bibel, bekendelsesskrifter og folkekirke 2004 Det står skrevet - essays om 2000 års bibelfortolkning  inbook  
Nielsen, B.F., Geertz, A.W., Due, E., Bektovic, S., Frandsen, H.V., Kjerkegaard, S., Nørager, T., Andersen, S. and Grønkjær, N. Religionsbegrebet 2003 (91)  book Læs mere 
Nielsen, J. Forholdet mellem præst og biskop/provst 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 45  article  
Nielsen, J.C. Kirkeretsvidenskaben og retsteologien 1986-1996 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 19  article  
Nielsen, K.B. Præsteløftet, embedsteologien og den danske præst 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 267  inbook  
Nielsen, K.B. Ingen unødvendige forenklinger, tak! 2005 Dansk Kirketidende
Vol. 3, pp. 33-34, 38-41 
article  
Nielsen, L.N. Forholdet mellem præst og kirkeministerium 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 81  article  
Nørgaard-Højen, P. Bekendelsens kirkelige og teologiske betydning - nogle overvejelser over gudstjenestens og bekendelsens normative karakter 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 113  inbook  
Olsen, H.P. Brudstykker mellem folkekirken, forvaltning og skat 2008 Juristen
Vol. 3, pp. 91-94 
article Læs mere 
Olsen, H.P. Religionsfrihed - en forældet og overflødig menneskeret? 2005 Juristen
Vol. 4, pp. 124-135 
article Læs mere 
Olsen, H.P. Anmeldelse af Dansk kirkeret i europæisk belysning 2005 Juristen
Vol. 3, pp. 73-75 
article Læs mere 
Overgaard, F.O. Omsorg - Velfærd - Frivillighed - i kirkeligt regi 1999 Konference på Sandbjerg(Dansk pers)  article  
Patrik, E.G.L.N.M. Kyrkoordning för svenska kyrkan ? med kommentarer och angränsande lagstiftning 2004 , pp. 1085  book  
Peter, G. Kirchenfinanzierung der nordischen Länder 2002 Zeitchrift für evangelisches Kirchenrecht (ZfeKr)
Vol. 47. Band, pp. 315-337 
article  
Peter, L. Die Charta Oecumenica als Problem der Rechtstheologie und Kirchenverfassung - eine dänische Perspektive 2002 Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht
Vol. 47. Band, pp. 197-203 
article  
Petersen, L.C.J.-Å.M. and Warmind, M. Law & religion - text and context. A reader for an interdisciplinary course in the Øresund-region 2005   book  
Petersen, N. Kultusministeriet - organisation og arkiv 1984   book  
Petersen, S. Grønland, grundloven og gejstligheden 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 193  inbook  
von Pufendorf, S. Et Menneskis og en Borgeres Pligter efter Naturens Lov. Beskrevene i det latinske Sprog av Baron Pufendorf...fordanskede (af Christian Holmfred Brugman) 1742   book  
Rasmussen, J. Forholdet mellem kirke og stat i Danmark Kirkeforfatningsforslagene i sidste halvdel af det 19. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. 2011
Vol. 415, pp. 289 
book  
Rasmussen, J. Religionstolerance og religionsfrihed Forudsætninger og Grundloven i 1849 2009
Vol. 381 
book  
Rasmussen, J. Sekularisering og statskirke 1800-1850 2005 Historie
Vol. 2 
article  
Rasmussen, J. En brydningstid - Kirkelige holdninger i guldalderperioden 1800-1850 2002   book  
Rasmussen, J. J.P. Mynster og statens kirkestyre i tiden op til enevældens afslutning 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 31  inbook  
Rasmussen, J.N. Religionsfrihed i 150 år - en jubilæumshilsen fra danske katolikker og baptister 1999 (9)  book  
Rau, H.R. and Gerhard, K.S. Das Recht der Kirche 1997   book  
Rehof, H.Z.G.-H.A. Danmarks Riges Grundlov med kommentarer 1999   book  
Rehof, L.A. Vranglære og statsreligionsdomstole 1999 Lov & Ret
Vol. 2, pp. 15-16 
article  
Reich, E.K. Kun et gæstekammer - Historien om den danske folkekirkes fødsel 1999   book  
Rendtorff, J.D. Ret og religion. Retsfilosofiske perspektiver 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 67-92  inbook  
Rigsdagskommissionen Beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen 1849   article Læs mere 
Roesen, A. Kustoden - erindringer fra kirkeministeriet 1984   book  
Roesen, A. Kirkelovene 1981   book  
Roesen, A. Dansk kirkeret 1976   book  
Ross, A. Dansk statsforfatningsret 1983   book  
Rudelbach, A.G. Om begrebet Folkekirke. En historisk-kirkelig betænkning, betræffende den danske, evangelisk-lutherske Kirkes fremtidige Stilling og Forhold til Staten 1854   book  
Rudelbach, A.G. Den evangeliske Kirkeforfatnings Oprindelse og Princip, dens udartning og dens mulige Gjenreisning fornemmelig i Danmak 1849   book  
Rytter, J.E. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - og dansk ret 2006 , pp. 309  book  
Rytter, J.E. Grundrettigheder - Domstolenes fortolkning og kontrol med lovgivningsmagten 2000   book  
Rørdam, T., Pedersen, J. and von Eyben, B. Kirke-Karnov 2006 2006 , pp. 388  book Læs mere 
Rørtoft-Madsen, H. Den europæiske kirke- og religionsret i forslaget til EU-forfatning 2007 Præsteforeningens Blad
Vol. 97, pp. 562-568 
article  
Rørtoft-Madsen, H. and Jensen, H.G. Kampen om EUropas sjæl - en debatbog 2000 (84)  book  
Schaumburg-Müller, P. Provsteretten i retlig belysning 1988 Præsteforeningens Blad, pp. 105ff  article  
Schjørring, J.H. Den folkekirkelige ordning siden 1945 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 126  inbook  
Severinsen, P. Folkekirkens Ejendoms-historie 1920   book  
Sheik, C.D.K.A.R.W.S.K. Religion i det offentlige rum? 2007
Vol. 109 
book  
Simonsen, J.B. and Christoffersen, L. Visioner for religionsfrihed, demokrati og etnisk ligestilling 1999   book  
Skjoldan, F. Folkekirken i det moderne samfund. En analyse af folkekirkens særstilling i dansk lov set i forholdet til den nationale og internationale udvikling på området for stat og religion 2003 School: Københavns Universitet  phdthesis  
Stenbæk, J. "Hvad forstaas ved den evangelisk-lutherske Kirke?" Om Henning Matzens statskirkelige folkekirkeforståelse 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook  
Stenbæk, J. Når jura og teologi skal spille sammen 2007 Kristeligt Dagblad, 23. januar 2007  article Læs mere 
Stenbæk, J. En præstebog fra Lolland-Falsters stift 2003 Lolland-Falsters stiftsbog(Dansk pers)  article  
Stenbæk, J. Folkekirken og grundloven 1923-1940 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 112  inbook  
Stenbæk, J. Folkekirkens ejendomsforhold og økonomi - historisk belyst 2002 Kirkehistoriske Samlinger, p. 123-148  inbook  
Stenbæk, J. Selskab for Kirkeret - status og fremtid 1997 Kirkeretsantologi(I), pp. 129  article  
Stenbæk, J. Bispeembedet i den evangelisk-lutherske danske folkekirke 1994 Præsteforeningens Blad(6/84), pp. 113  article  
Stenbæk, J. Behøver folkekirken en formålsparagraf? I 1994 Dansk Kirketidende, pp. 188  article  
Stenbæk, J. Bispembedet i den evangelisk-lutherske danske folkekirke 1994 Præsteforeningens Blad(IV. Bispee), pp. 113  article  
Stenbæk, J. Ordet, kirken og kulturen (festskrift til Jakob Balling) 1993   inbook  
Stenbæk, J. Retsteologi i Danmark 1992 Præsteforeningens Blad(II. Kirker)  article  
Stenbæk, J. Folkekirkebegrebet i retsteologisk belysning 1992 Præsteforeningens Blad  article  
Stenbæk, J. Om 'Kirkens mund og mæle' 1992 Præsteforeningens Blad(IV. 'Kirke)  article  
Stenbæk, J. Kirkeret - Teologi eller jura 1991 Teologisk Forum(II. Kirker), pp. 1  article  
Stenbæk, J. Kirkeret med og uden teologi 1990 Præsteforeningens Blad, pp. 245-255  article  
Stenbæk, J. Den folkekirkelige ledelsesstruktur 1990 Fyens Stiftsbog(I. Kirke o), pp. 106  article  
Stenbæk, J. Folkekirken mellem den evangelisk-lutherske kirke og staten 1990 Kritisk Forum for Praktisk Teologi(I. Kirke o), pp. 39  article  
Stenbæk, J. Behøver folkekirken de særlige gejstlige retter? 1987 Præsteforeningens Blad, pp. 961 ff  article  
Stenbæk, J. Forholdet mellem præst og menighed/menighedsråd 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 57  article  
Stenbæk, J. Den folkekirkelige forkyndelsesfrihed 1984 Haderslev Stiftsbog, pp. 41 ff  article  
Stenbæk, J., Garde, P., Nielsen, J.C., Jørgensen, T., Hyldahl, N., Grane, L., Bak, J.T., Espersen, P., Iversen, H.R., Jensen, M. and Gammeltoft-Hansen, H. Kirkeretsantologi 1997 1997   book  
Stenbæk, P.E., Gammeltoft-Hansen, H. and ;Jørgen, F.R.J. Retsteolog? En kronikrække 1991 Kristeligt Dagblad(II. Kirker), pp. 188  article  
Stormhøj, C. Køn, (u)ligebehandling og den danske folkekirke 2010 Politik
Vol. 13 
article  
Svendsen, E.N. Ikke alle relevante papirer 2007   article  
Svendsen, E.N. Folkekirkeordningen til eftersyn 1999 Jyllandsposten
Vol. 10. januar 
article  
Symes, N. Fødevareret og religion 2006 Juristen
Vol. 3, pp. 94-103 
article Læs mere 
Sørensen, M. Statsforfatning 1988   book  
Tamm, D. Den grundlovsgivende Rigsforsamling og kirken 2002 Kirkeretsantologi 2002, pp. 67  inbook  
Tamm, D. Præsten som tjenestemand og samvittighedsbegrundet civil ulydighed 1994 Præsteforeningens Blad(V. Miscell)  article  
Tamm, D. Forholdet mellem stat og kirke 1990 Viborg Stifts Årbog(I. Kirke o), pp. 65  article  
Tamm, D. Kirkeretsstudiet i Danmark i 200 år 1986 Fuglsang semniaret 1986(I), pp. 7  article  
Tamm, D. Anmeldelse af August Roesen, Dansk Kirkeret 1976 1977 Ugeskrift for Retsvæsen B, pp. 114-116  article  
Thomsen, N. Hvordan folkekirken har forandret sig - uden at nogen har bestemt det 1990 Kritisk Forum for Praktisk Teologi(I. Kirke o), pp. 39  article  
Trier, L.A.R. and Tyge Menneskeret 1990   book  
Ussing, H. Arboe Rasmussen og Folkekirken 1913   book  
Ussing, H. Kirkeforfatningen i de kongelige danske Stater med dens vigtigste Fordel og Mangler samt muelige Forbedringer 1786   book  
de Wall;Per-Otto Gullaksen;Dietrich Pirson;Peter Lodberg;Heinrich de Wall;Hermann Weber;Axel Freiherr von Campenhausen;Peter Garde;Kjell-Åke Modéer;Inger Dübeck;Klaus Blaschke;Peter Widmann;Sven-Åke Selander, J.E.C.J. Internationaler Studienkurs der VELKD in Höör/Schweden 2001 über "Staat und Kirche" 2002
Vol. 47. Band(2. Heft) 
book Læs mere 
Werlauff, E. Menighedsrådsmedlemmers erstatningsansvar - når samme organ skal udføre både Martha- og Maria-opgaver 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen  inbook  
Widmann, P. Frihed og binding i de lutherske bekendelsesskrifter 2010 Bekendelse og Kirkeordninger - kirkeretsantologi 2010, pp. 93  inbook  
Widmann, P. Læredisciplin - og det almindelige præstedømme 1993 Kritisk Forum for Praktisk Teologi(III. Den g), pp. 52  article  
Widmann, P., Thomsen, N., Drejergaard, K., Bak, J.T., Espersen, P., Bollmann, K., Christoffersen, L., Raun Iversen, H. and Jensen Mogens;Fledelius, K.M. Magt og ret i folkekirken 1993
Vol. 52 
book Læs mere 
Zahle, H. Praktisk retsfilosofi 2006 , pp. 371  book Læs mere 
Zahle, H. Retfærdighed i Praksis 2004 Kirkeretsantologi 2004 - dansk kirkeret i europæiske belysning, pp. 43-47  inbook  
Zahle, H. Dansk forfatningsret III - Menneskerettigheder 2003   book  
Zahle, H. Rituel slagtning og religionsfrihed 1998 Menneskerettigheder og EU-ret, pp. 58-68  article  
Zahle, H. Dansk forfatningsret III - Menneskerettigheder 1997   book  
Zahle, H., Blume, P., Busck, L., Christensen, J.P., Christensen, P., Christoffersen, J., Christoffersen, L., Dethlefsen, C., Dübeck, I., Espersen, O., Gammeltoft-Hansen, H., Greve, V., Gøtze, M. and Hagel-Sørensen, K. Grundloven - Danmarks Riges Grundlov med kommentarer 2006 , pp. 672  book Læs mere 
Ørsted, A.S. Behøver den danske Kirkeforfatning en omgribende Forbedring? 1826 Juridisk Tidsskrift
Vol. XII bind 2, pp. 250-271 
article  
Kirkestriden 1983/84 1984   book  
The European system for the protection of Human Rights 1993   book  
State and Church in the European Union 1996   book Læs mere 
Forsvar for Folkekirken - debatoplæg fra Ribe Stift 1990   book