Medlemskab

Man kan blive medlem af Selskab for Kirkeret ved at skrive - gerne pr. e-mail - til selskabet med oplysning om

1) Navn
2) Evt. stilling/titel
3) Adresse
4) E-mailadresse
5) Telefonnummer

Man vil snarest herefter pr. brev eller e-mail modtage en bekræftelse på indmeldelsen sammen med kontingentbetalingsoplysninger. Indmeldelsen træder først i kraft, når bekræftelse er fremsendt, og betaling er sket.

Et medlemskab af Selskab for Kirkeret koster 200 kr. årligt, dog 100 kr. årligt for studerende. Medlemskabet gælder for et kalenderår.