Medlemskab

Man kan blive medlem af Selskab for Kirkeret ved at skrive - gerne pr. e-mail - til selskabet med oplysning om

1) Navn
2) Evt. stilling/titel
3) Adresse
4) E-mailadresse
5) Telefonnummer

Man vil snarest herefter pr. brev eller e-mail modtage en bekræftelse på indmeldelsen sammen med kontingentbetalingsoplysninger. Indmeldelsen træder først i kraft, når bekræftelse er fremsendt, og betaling er sket.

Et medlemskab af Selskab for Kirkeret koster 200 kr. årligt, dog 100 kr. årligt for studerende og pensionister. Medlemskabet gælder for et kalenderår.