Baggrund

I 1983 anmodede biskopperne Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet om at overveje, hvad der kunne gøres for at fremme forskning og undervisning i kirkeret. Henvendelsen resulterede i nedsættelsen af et udvalg bestående af to teologer og to jurister, professorerne Niels Knud Andersen, Theodor Jørgensen, Hans Gammeltoft-Hansen og Ditlev Tamm.

Udvalget så det som en vigtig opgave at inddrage en større kreds af teologer og jurister i drøftelserne og indbød derfor til et kirkeretligt seminar i januar 1986 på refugiet Fuglsang. Deltagerkredsen bestod af 23 teologer og 10 jurister. Under seminaret blev ”Kirkeretsgruppen” stiftet, som i september 1989 blev til foreningen Selskab for Kirkeret.

Efter Fuglsang-seminaret blev foredragene og referat af debatterne gjort tilgængelige for en videre kreds i en stencileret materialesamling. Herefter har Selskab for Kirkeret løbende udgivet Kirkeretsantologien, som søger at gøre løbende status over den kirkeretlige forskning i Danmark.

Siden stiftelsen har Selskab for Kirkeret forsøgt at udbrede og fremme kendskabet til kirkeret gennem afholdelse af diverse foredragsarrangementer m.v. Arrangementerne afholdes som oftest i København eller Aarhus.

Selskab for Kirkeret har hjemsted ved Aarhus Universitet.