Organisation

Selskab for Kirkeret ledes af bestyrelsen (Kirkeretsgruppen), hvis medlemmer vælges for fire år af årsmødet, hvor ethvert medlem af selskabet har stemmeret. Bestyrelsen skal i videst muligt omfang repræsentere fagkyndighed og alsidighed i forhold til selskabets formål.

Bestyrelsen

Domprovst Torben Hjul Andersen 
Professor, dr.theol. Svend Andersen
Domprovst Jens Torkild Bak
Specialkonsulent Zacharias Balslev-Clausen
Professor, ph.d. Lisbet Christoffersen
Kontorchef Pernille Esdahl
Lektor, ph.d. Anders Holm
Specialkonsulent, advokatfuldmægtig Anders Jørgensen
Stiftskontorchef Lars Christian Kjærgaard
Biskop Tine Lindhardt
Professor (MSO), dr.theol. Ulla Schmidt

Selskabets formænd siden stiftelsen i 1986

Folketingets ombudsmand, prof., dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen (1986-87)
Lektor Jørgen Stenbæk (1987-2004)
Stiftamtmand, ph.d. Peter Christensen (2004-2013)
Professor, dr.theol. Svend Andersen (2014 (2013)-)

Vedtægter