Udvalg om folkekirkens styre er klar med sine anbefalinger

Efter halvandet års arbejde er Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringssstruktur for folkekirken klar med sin betænkning og et antal anbefalinger. Der er også anbefalinger fra mindretal i udvalget.

02.04.2014 | Christoffer Andresen

Udvalgets betænkning er i høring indtil 31. maj 2014.

Flertallet i udvalget har fire anbefalinger:

  • Statens tilskud til folkekirken omlægges til et ikke-øremærket bloktilskud, der udbetales til fællesfonden.
  • Der oprettes et demokratisk baseret folkekirkeligt organ, Folkekirkens Fællesudvalg, som får kompetence vedrørende fællesfonden og del i kompetencen vedrørende indre anliggender.
  • Bispekollegiet lovfæstes.
  • De indre anliggender skal stadig være reguleret ved kongelig resolution eller anordning.

Se mere på Kirkeministeriets hjemmeside.
www.km.dk/folkekirken/folkekirken/folkekirkens-styringsstruktur/

Forskningspolitik