Podcast: Økonomi og reformer

23.09.2008

Lyt til tre bidrag til debatten om økonomi og reformer i folkekirken. Der er i de sidste par år sket en reform af centrale folkekirkelige regelsæt herunder økonomiloven, lov om menighedsråd og valgloven. Desuden har der været fokus på fremtidens folkekirke, hvilket blandt andet er udmøntet i betænkning 1491 om folkekirkens lokale økonomi. Hertil kommer det aktuelle lovforslag om stiftsråd og drøftelser om statens fremtidige tilskud til folkekirken.
Hør podcastet her!

 

 

Religion og teologi