Oplæg om folkekirkens fremtid

18.04.2012

"Regeringen tilkendegav i regeringsgrundlaget ""Et Danmark, der står sammen"", at regeringen vil nedsætte et udvalg til at arbejde med at få en klar ansvarsfordeling for økonomiske og indholdsmæssige forhold i folkekirken. Som startskud på dette arbejde holdt kirkeministeren mandag den 16. april 2012 en konference om, hvordan fremtidens kirke kan organiseres og styres. Ved konferencen gav Selskab for Kirkerets formand, Peter Christensen, et oplæg med udgangspunkt i selskabets retspolitiske arbejde med en kirkeforfatning anno 2011. Ved konferencen deltog repræsentanter fra alle grene af det kirkelige landskab, som tilsvarende præsenterede ønsker til en styringsreform fra menighedsråd, gejstlige, kirkelige retninger m.fl. Oplæg ved formand Peter Christensen: Klik her Kirkeministeriets temaside om konferencen: Klik her "

Religion og teologi