Ny hjemmeside

17.11.2015

Selskab for Kirkeret har fået ny hjemmeside, som er et resultat af, at bestyrelsen i længere tid har ønsket sig en hjemmeside med blandt andet et mere tidssvarende design.

Hjemmesidens indhold og opbygning svarer i det væsentlige til den tidligere hjemmeside. Det er således også stadig muligt på siden at finde praksis og litteratur inden for det kirkeretlige område.

Hjemmesiden er blevet til i et samarbejde med Aarhus Universitet, der fremadrettet også vil stå for den tekniske drift af siden.

Administrative forhold