Selskabets tidligere formand Jørgen Stenbæk er død

Selskab for Kirkerets tidligere og mangeårige formand, universitetslektor em., cand.theol. Jørgen Stenbæk, er død den 10. marts 2022. Jørgen Stenbæk blev 84 år.

Jørgen Stenbæk var fra Selskab for Kirkerets første færd meget aktiv i selskabet og dermed en af dets "founding fathers". Efter professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansens udnævnelse i 1987 til Folketingets ombudsmand overtog Jørgen Stenbæk formandsposten i selskabet - en post, som han bestred frem til 2004. Jørgen Stenbæk var helt afgørende for at skabe selskabets rytme og struktur: årlige møder og seminarer og udarbejdelsen af kirkeretsantologier, hvor han medredigerede de første mange og selv var en flittig bidragyder. Baggrunden for, at selskabet fik hjemsted på Aarhus Universitet, var Jørgen Stenbæks mangeårige ansættelse ved dette universitet. 

Ud over arbejdet i Selskab for Kirkeret var Jørgen Stenbæk medlem af Kirkeministeriets dåbskommission fra 2002. Jørgen Stenbæk var også, igen i sin egenskab af teologisk og kirkehistorisk ekspert i kirkeret, fra oprettelsen i 1998 et mangeårigt medlem af Kirkeministeriets udvalg vedrørende godkendelse af trossamfund. I 1999 udgav Jørgen Stenbæk værket "Præsternes forening gennem 100 år" med et væld af kirkeretlige informationer fra det 20. århundrede, et uomgængeligt opslagsværk, ligesom han har bidraget med adskillige interessante kirkeretlige og kirkehistoriske artikler, ikke mindst i Kirkehistoriske Samlinger. 

Selskab for Kirkeret skylder Jørgen Stenbæk en stor og varm tak for hans betydelige indsats for selskabets virke.

Æret være Jørgen Stenbæks minde!

Oops, an error occurred! Code: 202405291938366dca3ad5