Har grundlovens religionsretlige model en fremtid?

22.04.2009

"Tiltrædelsesforelæsning ved adjungeret professor, ph.d.(jur) Lisbet Christoffersen. Har grundlovens religionsretlige model en fremtid? Dansk kirke- og religionsret i komparativ-juridisk og komparativ-teologisk Belysning. Fredag den 13. Marts 2009, kl. 13.15 i auditorium 7, Købmagergade 46, Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet. Efter forelæsningen er Afdeling for Systematisk Teologi vært ved en reception."

Religion og teologi