Forårsseminar 2024 om det kirkelige embede

Torsdag den 23. maj 2024 kl. 13 afholder Selskab for Kirkeret forårsseminar over emnet ”Ét embede? 
Kompetenceprofil og valg til de gejstlige embeder”. Seminaret afholdes på Københavns Universitet, Søndre Campus, Njalsgade 76, 2300 København, lokale 4A-0-69.

Folkekirken har præster, provster, biskopper, og der tales helt naturligt om stillingernes forskellighed. Alligevel fastholdes teologisk set, at der kun er ét embede. Der er lavet kompetenceprofil for henholdsvis præst og provst, men ikke for en biskop. Kan man vælge biskop uden at vide, hvad biskoppen forventes at gøre? Kan man stadig tale om, at der kun er ét embede teologisk og ikke mindst juridisk? Disse spørgsmål rører ved dybe strenge i den lutherske tanke om embedet – og stiller skarpt på, hvordan lovgivningens rammer for valg og ansættelse måske trænger til et serviceeftersyn.

PROGRAM

13.00. Velkomst.

13.05. Uddannelsesleder og afdelingsleder, ph.d., MPG Ulla Morre Bidstrup, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: ”Hvad konstituerer det éne gejstlige embede, og hvordan ser det ud, når embedsteologien rammer virkeligheden?” Som uddannelsesleder har Ulla Morre Bidstrup ansvaret for uddannelsestilbud til både præster, provster og biskopper. Hun har også været med til udarbejdelsen af kompetenceprofilerne for både præster og provster. Hvilke spørgsmål rejser sig i disse sammenhænge og hvor bevæger de sig hen?

13.45. Stiftskontorcheferne Bodil Abildgaard og Jette Madsen, Viborg Stift og Aarhus Stift: ”Ét embede – mange ansættelsesprocedurer og -former”. Der er mange forskellige ansættelsesprocedurer og -former. Oplægget vil forsøge at beskrive disse og de kompetencer, der er nødvendige for at bestride embederne.

14.25. Studielektor Per Melhof, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: "Er bispeembedet en profession med kompetenceprofil?" Indførelse af kompetenceprofiler for præster og provster spejler selvfølgelig en generel bevægelse fra akademisk frihed til en mere detaljeret professionstænkning og styring. Behovet for præcisering af professionernes opgaver og de tilsvarende kompetencer spejler givetvis også et tab af selvfølgelighed i embedet og dermed af den legitimitet, der er forbundet med embedet. Spørgsmålet er, i hvilket omfang det samme gælder bispeembedet, der kunne være det sted, hvorfra interessen for helhed i folkekirken forventeligt iagttages og sættes på strategisk dagsorden.

15.05. Kaffe.

15.25. Oberkirchenrat, dr.theol. Christoph Schöler, Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland: ”Valg af biskop i Tyskland”. I den evangeliske kirke i Tyskland varierer proceduren for valg af biskop fra ”Landeskirche” til ”Landeskirche”. I flere ”Landeskirchen” udpeger et udvalg mulige kandidater og vurderer deres kompetencer. Synoden vælger mellem de udpegede kandidater. Dr. Christoph Schöler vil fortælle om proceduren med udgangspunkt i sin kirke. Indlægget afholdes på dansk. 

16.00. Summegrupper, hvor man kan forsøge at sammenholde pointerne fra dagens fire oplæg.

16.15. Debat.

16.50. Afsluttende bemærkninger ved formanden for Selskab for Kirkeret, stiftskontorchef Lars Chr. Kjærgaard.

Seminaret forventes afsluttet kl. 17. Alle er velkomne.
 

Oops, an error occurred! Code: 20240721001815c6adbe42