Forårsmøde om ytringsfrihed og blasfemi

13.04.2015

Mandag den 11. maj 2015, kl. 12, afholder Selskab for Kirkeret forårsmøde over temaet "Ytringsfrihed og blasfemi". Mødet finder sted på Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46 (auditorium 7 (1.sal)), København.

I ti-året for Muhammedkrisen optager ytringsfriheden stadigvæk en fremtrædende plads i den offentlige debat. Ytringsfriheden bliver ofte nærmest sat lig med den demokratiske samfundsorden. Derfor blev de tragiske drab i København den 14. februar også omtalt som angreb på ”vore grundværdier”. Brugen af ytringsfriheden til religiøs satire er for andre utilstedelig blasfemi. På Selskab for Kirkerets forårsmøde vil vi tage den her antydede konfliktfyldte problemstilling under behandling fra en juridisk, politisk-filosofisk, islamologisk, systematisk-teologisk og retsteologisk synsvinkel.

PROGRAM:

12.00. Velkomst ved formanden for Selskab for Kirkeret, professor Svend Andersen.

12.15. Professor, dr.jur. Sten Schaumburg-Müller: Ytringsfriheden og dens retlige begrænsning.

13.00. Professor emeritus Mehdi Mozaffari: Ytringsfrihedens rolle i demokratiet.

13.45. Drøftelse af de to første indlæg.

14.15. Kaffe.

14.45. Professor Jakob Skovgaard-Petersen: Blasfemi og billedforbud i den islamiske tradition.

15.30. Professor, lic.theol. Niels Henrik Gregersen: Blasfemi, systematisk-teologisk.
  Retsteolog, ph.d. Kristine Garde: Blasfemi, retsteologisk.

16.15. Drøftelse af de tre sidste indlæg.

16.45. Afslutning.

Alle er velkomne.

Religion og teologi