Forårsmøde om Trossamfundsudvalgets betænkning om andre trossamfund end folkekirken

04.05.2017

Tirsdag den 30. maj 2017, kl. 13.30-16.30, afholdes forårsmøde over emnet ”Trossamfundsudvalgets betænkning om en samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken – Betænkning 1564”. Mødet afholdes på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, auditorium 9A.0.01.

Efter folketingsvalget i 2015 nedsatte den daværende regering et trossamfundsudvalg, der fik til opgave at foretage en gennemgang af den eksisterende lovgivning for andre trossamfund end folkekirken og overveje behovet for og komme med forslag til en samlet lovgivning på området. Udvalget skulle endvidere overveje kriterier og procedurer for at opnå status som ’godkendt’ trossamfund og tildeling af vielsesmyndighed – herunder tilbagekaldelse af en godkendelse og vielsesmyndighed. Endelig skulle der indgå overvejelser om muligheden for større åbenhed og indsigt i trossamfundenes økonomi.

Betænkningen fra Trossamfundsudvalget blev sendt i høring af kirkeministeren marts 2017, og forårsmødet vil have lejlighed til at drøfte betænkningens indhold på baggrund af oplæg fra Trossamfundsudvalgets formand, professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen.

PROGRAM:

Kl. 13.30. Velkomst ved selskabets formand, professor, dr.theol. Svend Andersen.

Kl. 13.40. Præsentation af betænkningen fra Trossamfundsudvalget v. professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen.  Herefter respons fra professor, ph.d. Bettina Lemann Kristiansen, Aarhus Universitet, medlem af Trossamfundsudvalget.

Kl. 14.30. Kaffepause.

Kl. 15.00. Trossamfundsudvalgets betænkning - set af Den katolske Kirke i Danmark v. biskop Czeslaw Kozon, Baptistkirken v. advokat Ebbe Holm samt repræsentanter fra det jødiske samfund i Danmark og det muslimske miljø i Danmark (forespurgt).

Kl. 16.00. Debat.

Alle er velkomne.

Konference