Forårsmøde om magt og demokrati i folkekirken

04.05.2016

Tirsdag den 24. maj 2016, kl. 12.30, afholder Selskab for Kirkeret forårsmøde over temaet "Magt og demokrati i folkekirken". Mødet afholdes på Aarhus Universitet, Studenternes Hus, Mogens Zielerstuen, Ndr. Ringgade 3/Fredrik Nielsens Vej 2, Aarhus C.

For flere år siden blev der udarbejdet en "magtudredning" omfattende den offentlige sektor generelt. Undtaget var dog folkekirken. På henholdsvis forårs- og eftermødet i 2016 er det hensigten at belyse og drøfte, hvordan forholdet mellem magt og demokrati udvikler sig i disse år i folkekirken. Målet er ikke at udarbejde en magtudredning, men at undersøge de forskydninger, som moderniseringen af den offentlige sektor medfører på det folkekirkelige forvaltningsområde.

PROGRAM:

12.30. Velkomst ved formanden for Selskab for Kirkeret, professor Svend Andersen.

12.45. Professor Jørgen Grønnegaard Christensen: New Public Management som udfordring for styring af folkekirken. Respondent: Professor Peter Lodberg.

13.45. Drøftelse af de to indlæg.

14.45. Kaffe.

15.15. Domprovst Jens Torkild Bak: New Public Management som udfordring til folkekirkens organisatoriske og ledelsesmæssige selvforståelse. Respondent: Professor Peter Munk Christiansen.

16.15. Drøftelse af de to indlæg.

16.45. Afslutning.

 

Alle er velkomne.

Møde