Forårsmøde om liturgi mellem autorisation og frihed

01.05.2018

Torsdag den 17. maj 2018 afholdes der forårsmøde på Aarhus Universitet, mødesal 2, konferencecentret, Fredrik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C, over emnet "Liturgi mellem autorisation og frihed".

I de seneste årtier er der sket store ændringer med de kirkelige handlinger. Nye bønner, salmer og bibeloversættelser er kommet til, og en lang række nye og andre gudstjenester finder sted på andre dage i ugen (f.eks. spaghettigudstjenester, dåbsgudstjenester, jagtgudstjenester etc.). Disse mange nye tiltag og nyskabelser inden for liturgien øger behovet for og fordringer om større frihed, men de giver samtidig anledning til en række mere principielle overvejelser og spørgsmål om forholdet mellem frihed og fasthed/orden i den danske folkekirke. Disse spørgsmål har biskopperne nedsat en arbejdsgruppe til at belyse. Og Selskab for Kirkeret tager nogle af spørgsmålene op på sit forårsmøde. Hvem er regulering af ritualer til gavn for? Hvad og hvor meget skal reguleres? Hvem skal regulere? Hvem har den retlige og kirkelige legitimitet til at være autoriserende organ? Skal præsterne have en større frihed, eller skal de fortsat være bundet til at ’gudstjeneste’ og kirkelige handlinger forudsætter bestemte riter? Og hvad med den lokale sognemenighed?

Program

Kl. 13.00. Velkomst ved formanden for Selskab for Kirkeret, professor Svend Andersen

Kl. 13.10. Chefkonsulent Marjun Egholm:

De retlige rammer for regulering af folkekirkens indre anliggender

Kl. 13.30. Biskop Elof Westergaard:

Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed/orden

Kl. 14.00. Provst Grete Wigh-Poulsen:

Det teologiske tilsyn

Kl. 14.20. Menighedsrådsformand Inge Lise Pedersen:

Erfaringer fra et liturgisk frisogn

Kl. 14.40. Kaffe

Kl. 15.00. Lektor Hans Raun Iversen:

Folkelighed og ritualer

Kl. 15.20. Samlet drøftelse

Kl. 16.00: Afslutning

Alle er velkomne.

Seminar