Forårsmøde om kirkeforfatningsspørgsmålet

08.03.2012

Mandag den 12. marts 2012, kl. 13.30-17.00, afholdes forårsmøde i Selskab for Kirkeret. Mødet finder sted på Aarhus Universitet, Teologi, Studenternes Hus, Ndr. Ringgade, 8000 Aarhus C, Mødesal 2.

I forlængelse af efterårsmødet og fremlæggelse af Selskab for Kirkerets udkast til en kirkeforfatning indledes forårsmødet med en gennemgang af de høringssvar, som selskabet har modtaget, til en kirkeforfatning anno 2011. Forslaget til kirkeforfatning er også blevet diskuteret i offentligheden, og der vil blive lejlighed til at drøfte mediernes behandling af spørgsmålet om en evt. kirkeforfatning. Endelig vil der være indlæg, der knytter sig til de teologiske aspekter af kirkesynsdebatten.

Program.

Kl. 13.30-13.45. Velkomst og indledning ved selskabets formand, Peter Christensen.

Kl. 13.45-14.15. Peter Christensen: Resultatet af høringen.

Kl. 14.15-14.45. Henrik Reintoft Christensen, ph.d.: Medierne og en kirkeforfatning.

Kl. 14.45-15.00. Pause.

Kl. 15.00-15.30. Domprovst Jens Torkild Bak: Dysfunktioner i folkekirken.

Kl. 15.30-16.00. Lektor, dr. theol. Peter Lodberg: Menighedens liv og vækst – teologisk belyst.

Kl. 16.00-17.00. Debat og derefter afrunding og afslutning.

Alle er velkomne.

(På grund af en nylig gennemført teknisk opdatering har det først nu været muligt at annoncere arrangementet på hjemmesiden. Dette beklages.

Religion og teologi