Forårsmøde om forsøgene i det 19. og 20. århundrede på at tilvejebringe en kirkeforfatning

05.04.2011

Mandag den 9. maj 2011, kl. 14-17, afholder Selskab for Kirkeret forårsmøde på Københavns Universitet. Emnet for forårsmødet er forsøgene i det 19. og 20. århundrede på at tilvejebringe en kirkeforfatning og dermed opfylde løftet i grundlovens § 66, hvorefter folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Mødet kan ses som en optakt til årsmødet i Selskab for Kirkeret den 26. september 2011, hvor den af bestyrelsen nedsatte arbejdsgruppe vil fremlægge et forslag til, hvordan en kirkeforfatning kan tænkes udformet anno 2011.

Program.

Kl. 14.00-14.10. Velkomst og indledning ved selskabets formand, Peter Christensen (ordstyrer).

Kl. 14.10-14.50. Forsøgene på en kirkeforfatning i det 19. århundrede ved hospitalspræst, ph.d. Jens Rasmussen.

Kl. 14.50-15.20. Forsøgene på en kirkeforfatning i det 20. århundrede ved lektor i kirkehistorie på Aarhus Universitet, ph.d. Liselotte Malmgart.

Kl. 15.20-15.40. Pause.

Kl. 15.40-16.10. Det uopgivelige i den nuværende folkekirkeordning ved  adj. professor Lisbet Christoffersen, Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet.

Kl. 16.10-17.00. Debat og derefter afrunding og afslutning ved ordstyreren.

Forårsmødet finder sted på Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, auditorium 7.

Alle er velkomne.

Religion og teologi