Forårsmøde om folkekirkens styringsstruktur

22.04.2014

Tirsdag den 13. maj 2014, kl. 13.15-17.15, afholdes forårsmøde i Selskab for Kirkeret. Mødet finder sted på Aarhus Universitet, Afdeling for Teologi, konferencecenteret, Frederik Nielsens Vej 2-4, mødesal 2, Aarhus.

Den 2. april fremlagde Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken sin betænkning "Folkekirkens styre" med forskellige forslag til lovgivning om styring vedrørende folkekirkens økonomi og indre anliggender. Selskab for Kirkeret har fulgt udvalgets arbejde fra begyndelsen og på sin vis forudgrebet det ved at fremlægge rapporten "En kirkeforfatning anno 2011".

På forårsmødet vil vi bringe selskabets drøftelse af forfatningsspørgsmålet til en foreløbig afslutning ved efter en grundig præsentation af udvalgets forslag og et teologisk flertalssynspunkt at høre reaktioner fra de to hovedforfattere til Kirkeretsselskabets rapport.

Program:

Kl. 13.15-13.30. Velkomst og indledning ved selskabets næstformand, professor, dr.theol. Svend Andersen.

Kl. 13.30-14.15. Præsentation af styringsudvalgets forslag ved udvalgets formand, professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen.

Kl. 14.15-14.45. En kirkeforfatning anno 2014? En juridisk respons ved fhv. stiftsamtmand Peter Christensen.

Kl. 14.45-15.15. Kaffepause.

Kl. 15.15-15.45. En kirkeforfatning anno 2014? En teologisk respons ved professor, dr. theol. Svend Andersen.

Kl. 15.45-16.15. Et teologisk flertalssynspunkt ved udvalgsmedlem, lektor, ph.d. Ulla Morre Bidstrup.

Kl. 16.15-17.10. Debat.

Kl. 17.10-17.15: Afslutning.

Alle er velkomne til mødet.

Religion og teologi