Forårsmøde om den foreløbige rapport om folkekirkens fremtidige styrelse

27.03.2013

Mandag den 13. maj 2013, kl. 14.00-17.45, afholdes forårsmøde i Selskab for Kirkeret. Mødet finder sted på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Købmagergade 44-46, auditorium 7.

Den 10. september 2012 nedsatte kirkeministeren som bekendt et udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. I kommissoriet sammenfattes udvalgsarbejdet i to overordnede temaer: Indre anliggender og folkekirkens fælles økonomi.

Udvalget skal afgive sin endelige rapport til regeringen ultimo 2013. Udvalget skal dog forinden - i foråret 2013 - fremlægge sine foreløbige resultater for regeringen med henblik på en efterfølgende bred folkekirkelig og folkelig debat om de foreløbige resultater. Det forventes, at den foreløbige rapport foreligger primo maj.

Forårsmødet i Selskab for Kirkeret er derfor helliget styringsudvalgets foreløbige rapport.


PROGRAM:

14.00-14.10. Velkomst og indledning ved selskabets formand, fhv. stiftamtmand, ph.d. Peter Christensen.

14.10-14.50. Præsentation af styringsudvalgets foreløbige rapport ved udvalgets formand, professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen.

Bemærkninger til rapporten fra forskellige synsvinkler.

14.50-15.10. Domprovst Jens Torkild Bak.

15.10-15.30. Kaffepause.

15.30-15.50. Professor, dr.theol. Svend Andersen, Aarhus Universitet.

15.50-16.10. Lektor, ph.d. Jes Fabricius Møller, Københavns Universitet.

16.10-16.30. Fhv. stiftamtmand, ph.d. Peter Christensen.

16.30-16.40. Kort pause.

16.40-17.40. Debat.

17.40-17.45. Afslutning ved ordstyreren.

Ordstyrer og introduktion af oplægsholderne, lektor, dr.theol. Peter Lodberg, Aarhus Universitet.


Alle er velkomne til mødet.

Religion og teologi