Forårsmøde 2022 om præstens tjenstlige forpligtelser

Tirsdag den 10. maj 2022, kl. 13.00, afholdes forårsmøde i Selskab for Kirkeret over emnet ”Præstens tjenstlige forpligtelser”. Mødet afholdes på Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 4, 2300 København S, lokale 15A.0.13.

Præster i folkekirken er underlagt visse tjenstlige (ansættelsesretlige) forpligtelser som arbejds-, loyalitets-, sandheds-, lydigheds-, tavsheds- og decorumpligt. Samtidig er den pastorale forpligtelse til forkyndelse af evangeliet, der følger af, hvad det er at være kaldet og ordineret til præst i en luthersk kirke og udtrykt bl.a. i folkekirkens præsteløfte og ordinationsløfte, forankret i en forståelse af, at menneskelige ordninger ikke kan sættes over evangeliet. 

Betyder det, at der gælder særlige begrænsninger eller indskrænkninger i præsters tjenstlige forpligtelser, og at præster har en særlig uafhængighed begrundet i den pastorale forpligtelse til forkyndelse af evangeliet, sjælesorg og undervisning? Eller er præsters tjenstlige forpligtelser tvært imod udtryk for ordninger, der beskytter evangeliets frihed mod misbrug, og desuden også forbundet med, at folkekirken, som evangelisk-luthersk folkekirke, også har et samfundsopdrag?

Gennem oplæg, replikker og fælles diskussion vil Selskab for Kirkeret på sit forårsmøde stille skarpt på indhold og rækkevidde af præsters tjenstlige forpligtelser. Fra et juridisk, sociologisk/empirisk og teologisk perspektiv vil vi blandt andet reflektere over lydighedspligten og loyalitetsforpligtelsen i forhold til ledelses- og instruktionsbeføjelser, såvel som over betydningen af decorumkravet for hvordan man i en kirke som folkekirken kan og bør leve med teologisk uenighed.

PROGRAM:

Kl. 13.00. Velkomst ved formanden for Selskab for Kirkeret, adjunkt, ph.d.-stipendiat, cand.jur. Anders Jørgensen.

Kl. 13.05. Adjunkt, ph.d.-stipendiat, cand.jur. Anders Jørgensen, Grønlands Universitet og Københavns Universitet: Præsten og dennes tjenstlige pligter – en juridisk overflyvning.

Kl. 13.30. Afdelingschef, cand.jur. Morten Engberg, Folketingets Ombudsmand: Præsten og lydighedspligten.

Kl. 14.00. Folketingets fhv. ombudsmand, prof. em., dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen: Præsten, decorumkravet og loyalitetspligten.

Kl. 14.30. Drøftelse og kaffe. Moderator: Stiftskontorchef Lars Chr. Kjærgaard.

Kl. 15.15. Lektor i systematisk teologi, ph.d. Else Marie Wiberg Pedersen, Aarhus Universitet: Embedsforståelse og tjenstlige pligter: et teologisk-dogmatisk perspektiv.

Kl. 15.45. Teologisk vidensmedarbejder, ph.d. Kirsten Donskov Felter, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: Præsters syn på embede, kald og tjenstlige pligter: et empirisk-teologisk/sociologisk perspektiv.

Kl. 16.15. Professor (mso), dr.theol. Peter Lodberg, Aarhus Universitet: Jura og teologi om præsters tjenstlige pligter: sammenfattende udblik.

Kl. 16.45. Drøftelse. Moderator: Domprovst Jens Torkild Bak.

Oops, an error occurred! Code: 202405291930437eb098a1