Forårsmøde 2020 om kirkernes ret i grænseland og rigsfællesskab - AFLYST

AFLYST 11. MARTS 2020 PGA. COVID-19-VIRUSSEN

Tirsdag den 17. marts 2020, kl. 13.00, afholder Selskab for Kirkeret forårsmøde om emnet "Kirkernes ret i grænseland og rigsfællesskab". Mødet finder sted på Aarhus Universitet, mødesal 2, Konferencecentret, Fredrik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C.

Genforeningen mindes på mange måder i år. Blandt dens konsekvenser var også kirkelige forandringer. Sønderjylland blev en del af den danske stat med dens folkekirkeordning. Men genforeningen skabte to nye nationale mindretal. Det danske i Sydslesvig fik efterhånden sin egen kirke. Og det tyske i Nordslesvig fik både tilknytning til folkekirken og en egen frikirkelig organisation. Begge mindretalskirker har forskellige relationer til den evangeliske kirke i Nordtyskland. Genforeningsjubilæet kan derfor give anledning til at studere forskellige organisationsformer for lutherske kirker. Med genforeningen blev Danmark i højere grad en homogen nationalstat end i 1800-tallet. Men vi er stadigvæk et rigsfællesskab omfattende Grønland og Færøerne og deres særlige kirker. Deres ordninger – som i øvrigt er omtalt i Kirkeretsantologi 2010 – bliver også præsenteret på mødet, så vi kan danne os et samlet billede af kirkernes retlige ramme i Grundlovens Danmark, mindretallene og rigsfællesskabet. Og hente inspiration til diskussionen om folkekirkens styre.

Program

Kl. 13.00: Velkomst ved formanden for Selskab for Kirkeret, professor Svend Andersen.
Kl. 13.15: Tidl. arkivleder, dr.phil. Lars N. Henningsen: Folkekirken og grænselandet efter genforeningen. 
Kl. 14.00: Biskop Marianne Christiansen: Dansk kirke i Sydslesvig – frie menigheder og det gejstlige tilsyn. 
Kl. 14.30: Kort drøftelse.
Kl. 14.45: Kaffe.
Kl. 15.00: Sognepræst Christa Hansen: Kirkeliv i mangfoldighed i Nordslesvig. Kirchenleitung, synodal forfatning og kongelig konstitution.
Kl. 15.30: Tidl. stiftskontorchef Morten Nornild, Nuuk: De nordatlantiske kirkeordninger - den statskirkeretlige rigskirke og særlige grønlandske ordning med en halv Luther. 
Kl. 16.00: Samlet drøftelse.

Alle er velkomne.

Oops, an error occurred! Code: 202306100721410c89b88b