Forårsmøde 2010 om gejstligt tilsyn, delegation og kollegialitet

29.07.2010 | AU Admins Template

Onsdag den 5. maj 2010, kl. 14.00-17.15, afholder Selskab for Kirkeret forårsmøde med temaet "Chefer, sjakbajser og tilsyn med selvstændige sjælehyrder. Gejstligt tilsyn, delegation og kollegialitet i folkekirken".

Mødet finder sted på Aarhus Universitet i mødelokale 2 (1. sal) i bygning 1421 (Konferencecenteret, Studenterners Hus), Fredrik Nielsens Vej 4, Århus.

Mellem folkekirkens præsteembeder - præst, provst og biskop - hersker der teologisk set ligestilling. Ingen embedsindehaver er mere præst end sine kolleger. Samtidig står den enkelte præst i folkekirkens organisation i et underordnelsesforhold til en provst, der igen er underordnet en biskop. Set den anden vej rundt fører biskoppen tilsyn med provsters og præsters embedsførelse, mens provsterne på delegation fra biskoppen ligeledes fører tilsyn med præsternes. Selskab for Kirkeret ønsker med sit forårsmøde 2010 at stille skarpt på kollegialitet, delegation, tilsyn og over-/underordnelsesforhold mellem præster, provster og biskopper i folkekirken. Hvad kan der siges teologisk om dette forhold? Hvordan ser den folkekirkelige delegation af tilsyn (og ordinationsret) ud i juridisk belysning? Hvordan fungerer i praksis samspillet mellem ligestilling og hierarki?

Program.

14.00-14.15. Velkomst og introduktion ved selskabets formand, tidl. stiftamtmand, ph.d. Peter Christensen.

14.15-14.45. Foredrag 1: Det almene, det særlige og det helt særlige embede. Forholdet mellem folkekirkens præsteembeder teologisk belyst.
Professor, dr.theol. Kirsten Busch Nielsen.

14.45-15.15. Foredrag 2: Tilsyn og delegation mellem folkekirkens præsteembeder - juridisk belyst.
Kontorchef Morten Engberg, Folketingets Ombudsmand.

15.15-15.45. Kaffepause.

15.45-16.15. Foredrag 3: Delegation og kollegialitet  i praksis.
Biskop Peter Fischer-Møller.

16.15-17.00. Diskussion.

17.00-17.15. Afrunding ved ordstyreren.

Alle er velkomne.

Religion og teologi