Folkekirkens præsteløfte - ph.d.-forsvar

20.10.2008

"Fredag den 10. oktober 2008, kl. 14.15-17.15 er der offentligt forsvar ved Aarhus Universitet af cand.theol. Kristine Gardes ph.d.-afhandling ""Folkekirkens præsteløfte - En retsteologiske og kirkeretlig undersøgelse af præsteløftets status og betydning"".<!break!> Forsvaret finder sted i Auditorium 2, bygning 1441, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet. Leder af forsvarshandlingen: Prodekan Troels Nørager, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet Bedømmelsesudvalg: Professor Peter Widmann, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet Professor Kirsten Busch Nielsen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet Fhv. stiftsamtmand Peter Christensen"

Religion og teologi