Efterårsseminar om "Kirkeret og Kodeks VII" samt årsmøde

Torsdag den 28. september 2023, kl. 13, afholdes efterårsseminar over emnet “Kirkeret og Kodeks VII: Ansvar, saglighed og samspillet mellem folkekirke, ledelse og administration.”

Seminaret afholdes på Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 8, 2300 København, auditorium 4A-0-69.

(Find bygning 4A her: https://hum.ku.dk/kontakt/kort-soendre-campus/)

I umiddelbar forlængelse af efterårsseminaret afholdes samme sted selskabets årsmøde, hvor dagsorden er udsendt til medlemmerne.

Med udgangspunkt i en del af de nyere diskussioner om saglighed og ansvar mellem embedsmandsværk og politisk ledelse, bl.a. Dybvad-rapporten, kritikken af embedsmandsværkets rum til saglighed, og Sigge Winters karakteristik af entreprenørstaten vil Selskab for Kirkeret undersøge, hvordan sådanne diskussioner udfolder sig i samspillet mellem folkekirke, ledelse og administration. Selvom ansvar og saglighed i mellem politisk ledelse, embedsmænd og fagfaglighed er fælles vilkår for velfærdssamfundet, så fokuseres de i folkekirken, hvor både er teologisk faglighed, embedsmyndighed og et større fællesskab skal gå op i en højere enhed. Konkret har den seneste håndfuld år vist en række politiske sager om bededag, oversættelse af prædikener, COVID-19-nedlukning, vindmøller i planloven, kvindelige præster og dobbeltmedlemskab m.m. Med disse er det tydeligt, at der har været og i fremtiden også vil være en del spændinger og udfordringer når den politiske vilje, folkekirkens indre anliggender og embedsmandsværkets arbejder krydser veje.

 

PROGRAM:

 13.00 – 13.15. Velkomst og introduktion til dagens tema.

 13.15 – 15:00. Tre oplæg i det bredere perspektiv.

Embedsmandens rolle mellem faglighed og politik – udvikling og dilemmaer.

Birgitte Poulsen, lektor i offentlig forvaltning, Roskilde Universitet.

Den moderne embedsmand skal leve op til en lang række af krav og normer, der har udviklet sig siden ministerialreformen i 1848 og frem til i dag. Embedsmanden skal sikre, at traditionelle embedsmandsdyder overholdes, så som lovlighed, sandhed og faglighed, samtidig med at embedsmandens skal være lydig og loyal over for den politiske ledelse og evne at bidrage med politisk-strategisk udvikling. Den moderne embedsmandsrolle er således kompleks og kan give anledning til dilemmaer, når potentielt modsatrettede krav skal imødekommes. Vi ser på udviklingen i rollen og aktuelle udfordringer – også med blik for folkekirken.

Kirke i den politiske mediemølle.

Ulla Haahr, kommunikationschef i Københavns Stift

Hvordan skal folkekirken agere i det voksende pres fra medier og det politiske system? Hvad kræver det, og kan det give nye muligheder? 

Friktion og krydspres i folkekirken.

Elof Westergaard, biskop Ribe Stift.

Hvordan skal sogne, provstier, stifter og ministerium agere i det voksende pres fra det politiske system og medierne.  Hvad kræver det, og kan det give nye muligheder?

15.00 – 15:30. Kaffepause.

15.30 – 16.30. Aktualisering og eksempler fra et kirkeligt og religionsretligt perspektiv, jf. temaer nedenfor.  

Vindmøller og planlov.

Chefkonsulent Marie Johansen og stiftskontorchef Helle Hindsholm, begge Ålborg Stift. 

Som stiftsøvrighed har landets ti stifter til opgave at varetage hensynet til de gamle kirker og kirkegårde, de landskabelige værdier. Opgavevaretagelse og udfordringer midt i en tid med et stærkt fokus på grøn omstilling.

Oversættelse af prædikener i bredere religionsretligt perspektiv.

Niels Valdemar Vinding, lektor, Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Efter valget i 2019 satte den daværende regering ’lov om prædikener på andre sprog end dansk’ på sit lovprogram for 2020-21. Til trods for at den politiske linje blev fastholdt i årevis, er det ikke lykkedes at udmønte et egentlig lovforslag. Sat i bredere perspektiv er spørgsmålet om oversættelse af prædikener et glimrende eksempel på det faglige pres, der lægges embedsmændene, når den politiske vilje støder sammen med en kompleks religionsretlig virkelighed.

16.30 – 17.00.  Veje frem.

Hvilke veje er der fremad? Hvordan sikrer vi et godt samarbejde fremad om den fælles sag, og den fælles faglighed.

Oops, an error occurred! Code: 20240720234037bb9be648