Efterårsmøde om kirkernes ret i grænseland og rigsfællesskab med efterfølgende årsmøde

Tirsdag den 20. oktober, kl. 13.00, afholdes efterårsmøde over emnet "Kirkernes ret i grænseland og rigsfællesskab". Mødet afholdes på Aarhus Universitet, mødesal 2, Konferencecentret, Fredrik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C. I umiddelbar forlængelse af efterårsmødet afholdes selskabets årsmøde (dagsorden er udsendt til medlemmerne).

Genforeningen mindes på mange måder i år. Blandt dens konsekvenser var også kirkelige forandringer. Sønderjylland blev en del af den danske stat med dens folkekirkeordning. Men genforeningen skabte to nye nationale mindretal. Det danske i Sydslesvig fik efterhånden sin egen kirke. Og det tyske i Nordslesvig fik både tilknytning til folkekirken og en egen frikirkelig organisation. Begge mindretalskirker har forskellige relationer til den evangeliske kirke i Nordtyskland. Genforeningsjubilæet kan derfor give anledning til at studere forskellige organisationsformer for lutherske kirker. Med genforeningen blev Danmark i højere grad en homogen nationalstat end i 1800-tallet. Men vi er stadigvæk et rigsfællesskab omfattende Grønland og Færøerne og deres særlige kirker. Deres ordninger – som i øvrigt er omtalt i Kirkeretsantologi 2010 – bliver også præsenteret på mødet, så vi kan danne os et samlet billede af kirkernes retlige ramme i grundlovens Danmark, mindretallene og rigsfællesskabet. Og hente inspiration til diskussionen om folkekirkens styre.

Program

Kl. 13.00. Velkomst ved formanden for Selskab for Kirkeret, professor Svend Andersen.

Kl. 13.15. Tidl. arkivleder, dr.phil. Lars N. Henningsen: Folkekirken og grænselandet efter genforeningen.

Kl. 14.00. Biskop Marianne Christiansen: Dansk kirke i Sydslesvig – frie menigheder og det gejstlige tilsyn.

Kl. 14.30. Kort drøftelse.

Kl. 14.45. Kaffe.

Kl. 15.00. Sognepræst Christa Hansen: Kirkeliv i mangfoldighed i Nordslesvig. Kirchenleitung, synodal forfatning og kongelig konstitution.

Kl. 15.30. Tidl. stiftskontorchef Morten Nornild, Nuuk: De nordatlantiske kirkeordninger – den statskirkeretlige rigskirke og særlige grønlandske ordning med en halv Luther.

Kl. 16.00. Samlet drøftelse.

Alle er velkomne. Mødet holdes under den forudsætning, at Corona-situationen tillader det.

Oops, an error occurred! Code: 2022120403554466650227