Efterårsmøde og årsmøde 2022

NB: PROGRAMMET NEDENFOR ER DEN 12. OKTOBER UNDERGÅET EN MINDRE ÆNDRING

Onsdag den 2. november, kl. 13, afholdes efterårsmøde over emnet "Kirkelig organisering i Danmark og Norge – og udfordringer omkring ledelse". Mødet afholdes på Aarhus Universitet, lokale 010, bygning 1441, Tåsingegade 3, Aarhus. I umiddelbar forlængelse af efterårsmødet afholdes samme sted selskabets årsmøde (dagsorden er udsendt til medlemmerne).

I Norge har der pågået et omfattende arbejde med at udvikle en ny kirkelig organisering, efter at stat-kirke-relationerne er grundlæggende ændret. Placering og organisering af arbejdsgiveransvar og ledelse står centralt i arbejdet, herunder spørgsmålet om hvorvidt og hvordan en todelt ledelse af præster og af andre lokalt kirkelig ansatte samles i én arbejdsgiver. Også i folkekirken i Danmark er spørgsmål relateret til arbejdsgiveransvar og ledelse på dagsordenen, uden kobling til ændringer i stat-kirke-relationer, men med kobling til kritik af arbejdsmiljø i folkekirken. Også her klinger spørgsmål om en tostrenget ledelse i baggrunden.

På den ene side ser erfaringer af problematiske sider ved todelt/tostrenget ledelse ud til at være en fællesnævner. Stikord er uklar ledelse i og af kirken lokalt, usikkerhed om ansvarsforhold og vanskeligt at løse konflikter mellem forskellige medarbejdergrupper. På den anden side viser det sig i praksis svært at ændre på en tostrenget ledelse. Ønsker de forskellige parter overhovedet en sammenlægning til én fælles ledelse af præster og øvrige medarbejdere i den lokale kirke? Kan og vil præster og andre medarbejdere ledes af den samme person – og muligvis fra en anden faglighed? Og selv hvis der er accept for sammenlægning til et én-strenget arbejdsgiveransvar, hvor skal det forankres, og hvem skal udøve det i det daglige? Tæt på den lokale kirke? Eller på et mere centralt niveau? Og hvad vil det i givet fald betyde for menighedsråd som et organ, der skal styre sognets kirkelige anliggender og virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse?

Med andre ord: Der kan nok være et ønske om at finde andre måder at organisere arbejdsgiveransvar og ledelse på i folkekirkerne, men det er samtidig kompliceret at finde frem til alternativer, der kan vinde bred accept.

I efterårsmødet retter vi opmærksomheden mod disse spørgsmål. Vi hører fra den aktuelle status i Norge, hvilke overvejelser og løsninger som dér har været i spil, og drøfter hvordan de kan have relevans med tanke på folkekirken i Danmark.


Erfaringer fra Norge.
Kl. 13.05 – 13.30. Ny organisering af Den norske kirke – én arbejdsgiver for den lokale kirkes medarbejdere: Hvad blev løsningen på Kirkemøtet 2022, og hvordan nåede man derhen? Torbjørn Backer Hjorthaug, Avdelingsdirektør, Juridisk avdeling, Kirkerådet, Den norske kirke (deltager via zoom).

Kl. 13.30 – 13.55. Ny organisering af Den norske kirke – én arbejdsgiver for den lokale kirkes medarbejdere: Hvad betyder løsningen [post Kirkemøtet] for den lokale kirke – og hele Den norske kirke – som kirke? Ekklesiologiske refleksioner. Trond Skard Dokka, Prof. em. Teologi, Univ. i Oslo.

Kl. 14.00 – 14.30. Spørgsmåls- og samtalerunde. Ordstyrer: Lisbet Christoffersen, Institut for Samfund og Erhverv, RUC/Teologisk Fakultet, KU.

Kl. 14.30 – 15.00. Pause.

Kl. 15.00 – 15.25. Går der bro fra Norge til Danmark: relevante punkter for folkekirken fra det norske arbejde med arbejdsgiverorganisering. Ulla Schmidt, prof. (mso), Afd. for teologi, Aarhus Universitet.

Kl. 15.30 – 16.00. Baggrund for lovforslag til ny økonomilov. Annette Brounbjerg Bennedsgaard, provst i Horsens og formand for Provsteforeningen.

Kl. 16.10 – 17.00. Samtale og diskussion. Ordstyrer: Lisbet Christoffersen, Institut for Samfund og Erhverv, RUC/Teologisk Fakultet, KU.

Oops, an error occurred! Code: 20240529193316009e0afc