Efterårskonference og årsmøde 2017

08.11.2017

Onsdag den 29. november 2017 afholdes på Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S, Rum 8A-0-57, efterårskonference over emnet "Reformationens betydning for retsopfattelsen i Danmark". I forlængelse af konferencen afholdes selskabets årsmøde.

Efterårskonferencen tager naturligt for et reformationsjubilæumsår spørgsmålet om reformationens bidrag til retstænkningen i Danmark under behandling. Reformationens betydning for retsopfattelsen generelt i de lutherske områder og mere specifikt i Danmark (Norge) er først for nylig blevet underkastet nærmere udforskning. Det er en stor glæde for Selskab for Kirkeret at kunne præsentere noget af den allerseneste, nye forskning på feltet. På konferencen vil der både blive anlagt en historisk og en aktuel synsvinkel.

Historisk beskrives reformationens umiddelbare virkning på retten i Danmark. Desuden den naturret, der udviklede sig i forlængelse af Luthers tilslutning til den traditionelle tanke om den naturlige lov (lex naturalis).  

Aktuelt spørges der teoretisk om muligheden af en nutidig naturret, både i almindelighed og i luthersk betydning i særdeleshed. Endvidere behandles praktisk Højesterets dom i den såkaldte ’ritual-sag’ om vielse af par af samme køn. Her diskuteres også dommens principielle aspekter i lyset af spørgsmålet om, hvilken ændring i retstænkningen der egentlig kan efterspørges som konsekvens af reformationen.

PROGRAM

Kl. 9.30. Velkomst.

Historisk
Kl. 9.40-10.20. Adjunkt, ph.d. Morten Kjær, Syddansk Universitet: Reformationens konsekvenser for retten.

Kl. 10.20-10.40. Kaffe.

Kl. 10.40-11.20. Research Assistant, ph.d. Mads Langballe Jensen, Royal Holloway, University of London: Luthersk naturret i Danmark mellem Hemmingsen og Holberg.

Kl. 11.20-12.00. Postdoc, ph.d. Kristian Mejrup, Københavns Universitet: Pietismens betydning for sekulariseringen af dansk retstænkning.

Kl. 12.00. Frokost.

Aktuelt, teori
Kl. 13.00-13.40. Professor, dr. jur. Sten Schaumburg-Müller, Syddansk Universitet: Naturretten i nutidig retsfilosofi.

Kl. 13.40-14.20. Professor, dr. theol. Svend Andersen, Aarhus Universitet: Er en luthersk naturret mulig i dag?

Kl. 14.20-14.40. Kaffe.

Aktuelt, praksis
Kl. 14.40-15.20. Professor, ph.d. Lisbet Christoffersen, Roskilde Universitet: Højesterets dom af 23. marts 2017 som udtryk for en reformatorisk arv: rettens sekularitet.

Kl. 15.20-16.00. Lektor, ph.d. Jeppe Bach Nikolajsen, Menighedsfakultetet, Aarhus: Højesterets dom af 23. marts 2017 om ritual for vielse af par af samme køn i nutidig, reformationsteologisk belysning.
 
Kl. 16.00. Afsluttende debat.

Kl. 16.30. Selskab for Kirkerets årsmøde. Dagsorden er udsendt til selskabets medlemmer.


Alle er velkomne til konferencen. Kun medlemmer har adgang til selskabets årsmøde.

 

 

Møde