Møde

Efterårsmøde 2018 om religionsfriheden og dens grænser samt årsmøde

Mandag den 24. september 2018 kl. 13 afholder Selskab for Kirkeret efterårsmøde om religionsfriheden og dens grænser. Mødet afholdes på Aarhus Universitet, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus, Fredrik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C. I forlængelse af efterårsmødet afholdes selskabets årsmøde.

Er religionsfriheden under pres? Forskellige politisk-retlige tiltag peger efter nogles mening i den retning. Forholdsregler, der formelt sigter mod sikkerhed, demokrati og ligestilling, er måske (også) indgreb i den religionsfrihed, som både er sikret gennem grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

I Selskab for Kirkeret ønsker vi at stille denne problemstilling til debat ud fra forskellige synsvinkler. Hvilket rum åbner menneskerettighederne for politiske indgreb i religionsudøvelsen? Kan den aktuelle diskussion siges at afspejle den danske religionsmodel? Og hvordan kan grundlovens tale om "sædeligheden" som begrænsning af religionsfriheden (§ 67) tolkes på en nutidigt meningsfuld måde? Hvilket begreb om religion forudsætter vi, når vi diskuterer religionsfrihed? Og hvad er sammenhængen mellem den fornyede kamp for "åndsfrihed" og den tilsyneladende problematisering af religionsfrihed?

PROGRAM

Kl. 13.00: Velkomst ved formanden for Selskab for Kirkeret, professor, dr.theol. Svend Andersen.

Kl. 13.10: Professor, dr.jur. Jens Vedsted-Hansen:

Europæiske standarder for indgreb i religionsfriheden.

Kl. 13.40: Professor, ph.d. Lisbet Christoffersen:

Dagens danske religionsretlige model - et overblik?

Kl. 14.00: Professor, dr.theol. Svend Andersen:

Hvad strider mod sædeligheden? En etisk vinkel.

Kl. 14.30 Kaffe.

Kl. 14.45 Professor (mso), ph.d. Lene Kühle:

Religionsfrihedens religionsbegreb.

Kl. 15.15: Medlem af Folketinget, cand.scient.pol. Daniel Toft Jakobsen:

Religionsfrihed som åndsfrihed.

Kl. 15.45-16.25: Afsluttende diskussion.

Alle er velkomne.

Oops, an error occurred! Code: 20211203232735cecb2a9b