DJØF arrangement: Høring om religiøse symboler

29.12.2008

Grænser for lovgivning over for domstolene?
Hvem sætter reglerne? Hvor opstår problemerne?

Tid: Onsdag den 29. oktober 2008, kl. 9:00 til 12:30
Sted: FUHU Konferencecenter, Fiolstræde 44, København

Program:

8:30 Kaffe mv. og croissant 

9:00 Velkomst og præsentation af DJØFs holdninger
v/DJØFs forbundsformand Finn Borch Andersen

9:15 Det juridiske spor:

Grænser for lovgivning over for domstolene?
Hvem sætter reglerne? Hvor opstår problemerne?

Ordstyrer: Pia Gjellerup, DJØF

9:15 De politiske medlemmer af spørgepanelet får lejlighed
til at indlede med nogle centrale pointer

9:20 Lektor, cand.jur., ph.d. Pernille Boye Koch, Juridisk Institut, Syddansk Universitet

9:45 Formanden for Dommerforeningen, dommer Jørgen Lougart

10:10 Spørgepanel: Finn Borch Andersen samt to politiske repræsentanter lægger for i debatten

10:40 Pause:

Der serveres frisk frugt i pausen

11:00 Det kulturelle spor:

Grænser mellem samfund og religion?

Hvad er det, der udfordrer? Hvem er det, der bliver udfordret?

Ordstyrer: Wenche Quist, DJØF

11:00 De politiske medlemmer af spørgepanelet får lejlighed
til at indlede med nogle centrale pointer

11:05 Lektor, ph.d. i teologi Safet Bektovic, Center for Europæisk Islamisk Tænkning, Københavns Universitet

11:30 Lektor, Dr.habil. Søren Gosvig Olesen, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

11:55 Spørgepanel: Per Hansen, formand for DJØF Offentlige chefer samt to politiske repræsentanter lægger for i debatten.

12:25 Afrunding v/Finn Borch Andersen

Religion og teologi