De nordatlantiske kirkeordninger - baggrund, status og perspektiver

16.02.2009

"Forårsmøde i Selskab for Kirkeret 2009 Tirsdag den 21. april 2009 kl. 14.00-17.15 i auditorium 7, 1. sal, Teologisk Fakultet, Købmagergade 44-46, 1150 København K. Tre foredrag og efterfølgende debat om kirkeordningerne i Grønland, på Færøerne og på Island - den historiske/teologiske baggrund, den aktuelle status og perspektiver for fremtiden.

14.00-14.15 Velkomst og introduktion ved selskabets formand, tidl. stiftamtmand, ph.d. Peter Christensen og ved medlem af selskabets bestyrelse, professor, dr.theol. Kirsten Busch Nielsen

14.15-14.45 Nyordningen af folkekirken på Færøerne. Foredrag ved sognepræst, cand.theol. et ph.d. Jakup Reinert Hansen, Sandoy

14.45-15.15 Folkekirken i Grønland. Foredrag ved biskop, cand.theol. Sofie Petersen, Nuuk

15.15-15.30 Kaffepause

15.30-16.00 Kirkeordningen i Island. Foredrag ved professor, dr.theol. Hjalti Hugason, Reykjavik

16.00-17.00 Drøftelse mellem de tre oplægsholdere og forsamlingen. Ordstyrer: Medlem af selskabets bestyrelse, lektor, adj.prof., ph.d. Lisbet Christoffersen

17.00-17.15 Afrunding ved ordstyreren Arragementet finder sted på Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46, aud. 7 (1. sal).

Religion og teologi