Årsmøde med temaet "økonomi og reformer"

16.09.2008

"Årsmøde i Selskab for Kirkeret 2008 afholdes mandag den 22. september 2008 på Preben Hornungstuen, Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C. Årsmødets tema er “økonomi og reformer”. Der er i de sidste par år sket en reform af centrale folkekirkelige regelsæt herunder økonomiloven, lov om menighedsråd og valgioven. Desuden har der været fokus på fremtidens folkekirke, hvilket blandt andet er udmøntet i betænkning 1491 om folkekirkens lokale økonomi. Hertil kommer det aktuelle lovforslag om stiftsråd og drøftelser om statens fremtidige tilskud til folkekirken. Med udgangspunkt heri vil bestyrelsen gerne invitere til indlæg og debat om økonomi og reformer i folkekirken.

Programmet er som følger:

14.00 Velkomst ved formand Peter Christensen.

14.10 - 14.30 Kontorchef i Kirkeministeriet Klaus Kerrn-Jespersen: Status på reformarbejdet.

14.30 - 15.15 Sognepræst i Herfølge Pastorat Helge Baden Nielsen: Grundtvigsk Forums reformforslag “Den samarbejdende folkekirke”.

15.15 - 15.30 Pause

15.30 - 16.15 Lektor på Københavns Universitet Hans Raun Iversen: Et kritisk syn på tiltag og forslag.

16.15 - 17.15 Debat Efter afslutningen af årsmødets faglige del er der kl. 17.15-17.45 årsmøde efter vedtægterne. _____________

Dagsorden for generalforsamlingen (årsmødet) i Selskab for Kirkeret den 22. september 2008

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning, herunder fastsættelse af kontingent.

4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse(kirkeretsgruppens). Bestyrelsen indstiller Peter Fischer-Møller.

5. Valg af revisorer. Efter tur afgår Helge Severinsen og Mette Madsen. Begge er villige til genvalg.

6. Eventuelt."

Religion og teologi