Årsmøde med fremlæggelse af selskabets forslag til kirkeforfatning

16.08.2011

Mandag den 26. september 2011, kl. 14.00, afholdes der årsmøde i Selskab for Kirkeret. Årsmødet finder sted på Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, København (auditorium 7).

I fortsættelse af forårsmødet, hvor emnet var forsøgene i det 19. og 20. århundrede på at tilvejebringe en kirkeforfatning og dermed opfylde løftet i grundlovens § 66, fremlægges det af Selskab for Kirkeret udarbejdede forslag (udkast) til en kirkeforfatning anno 2011.

Udkastet vil i dagene efter mødet blive offentliggjort her på hjemmesiden.

På grundlag af debatten på mødet og efterfølgende bidrag fra medlemmerne og andre interesserede vil forfatningsforslaget blive færdiggjort. Det vil sammen med foredragene på møderne i efteråret 2010 og foråret 2011 blive optrykt i Kirkeretsantologi 2012 ("Forfatningssagen"), der vil blive udgivet i begyndelsen af 2012.

Program.

Kl. 14.00-14.10. Velkomst og indledning ved selskabets formand, Peter Christensen.

Kl. 14.10-14.25. Kort om de hidtidige forsøg på en forfatning ved medlem af selskabets bestyrelse, pensioneret dommer Peter Garde.

Kl. 14.25-15.00. Teologiske overvejelser om en kirkeforfatning ved selskabets næstformand, professor, dr.theol. Svend Andersen.

Kl. 15.00-15.20. Kirkeforfatning for majoritetskirker i Nordeuropa i lyset af europæisk religionsret ved medlem af selskabets bestyrelse, professor, ph.d. Lisbet Christoffersen.

Kl. 15.20-15.40. Pause.

Kl. 15.40-16.30. Gennemgang af forfatningsforslaget ved Peter Christensen.

Kl. 16.30-17.30. Debat og derefter afrunding og afslutning på årsmødets faglige del.

Kl. 17.30-18.00. Årsmødets formelle del. Dagsorden er blevet udsendt til medlemmerne.

Alle er velkomne til årsmødets faglige del.

Religion og teologi