Årsmøde - folkekirkens finansiering og legitimitet

06.05.2010

Årsmødet 2009 har temaet: "Folkekirkens finansiering og legitimitet – på baggrund af overvejelserne om ændring af statens tilskud til Folkekirken"

Oplægsholderne er departementschef Henrik Nepper-Chrisensen, fhv. stiftamtmand Peter Christensen og provst Trond Bakkevig.

Tid og sted: Mandag den 21. september 2009, kl. 14.00-17.00, i Auditorium 7 på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Købmagergade 44-46, København.

Det kan allerede nu annonceres, at der bliver afholdt et temamøde til foråret, den 15. marts 2010, på Aarhus Universitet.

PROGRAM
 
14.00-14.15  Velkomst og indledning ved selskabets formand Peter Christensen og selskabets næstformand Svend Andersen (ordstyrer).

14.15-14.30  Kort status om arbejdet i bloktilskudsudvalget ved Kirkeministeriets departementschef Nepper-Christensen.

14.30-15.15  Statens tilskud til folkekirken efter grundlovens § 4 ved fhv. stiftamtmand Peter Christensen.

Pause

15.30-16.15  Norge kirkens finansiering og legitimitet ved provst Trond Bakkevig, Oslo.


16.15-16.45  Debat.

16.45-17.00  Afrunding og afslutning ved ordstyreren.
 
17.00-17.30  Generalforsamling i Selskab for Kirkeret (kun for medlemmer). Dagsorden ifølge selskabet vedtægter.

Religion og teologi