Årsmøde 2014 med temaet "Kirke i hvilken stat? Fra jura til politologi"

09.10.2014

Mandag den 3. november 2014 kl. 11 afholdes årsmøde på Aarhus Universitet, Studenternes Hus, mødesal 2, Frederik Nielsens Vej 2-4, Aarhus.

Årsmødet markerer denne gang 25 året for stiftelsen af Selskab for Kirkeret med et tilbageblik på den statslige modernisering, der siden da har fundet sted. Hvor man i 1980´erne kunne tale om en for folkekirken sund magtbalance mellem eksempelvis juraen og teologien, har forholdet nu ændret sig markant. Det kan have flere grunde, men skiftet fra en juridisk til en politologisk forvaltningskultur udgør nok en væsentlig del af forklaringen.

Menighedsråd og præster oplever den decentralisering, som på papiret har fundet sted, som en øget centralisering og hierarkisering. Folkekirkens hverdag er præget af en række konkrete ændringer: fra institution til organisation – fra tilsyn til ledelse – fra håndskrevne kirkebøger og regnskaber til koncernstyret IT.

Har udviklingen i de 25 år ændret forholdet mellem stat og kirke? Og har det konsekvenser for selskabets opgaver?

PROGRAM:

11.00. Velkomst ved formanden for Selskab for Kirkeret, Svend Andersen.

11.15. Departementschef  Henrik  Nepper-Christensen: Forskellige  synsvinkler  på  regulering  og  modernisering af den folkekirkelige administration.

11.45. Lektor Pernille Boye Koch: Politikkens kannibalisering – om nye embedsmandsnormer, politisk kultur og institutionernes forfald.

12.15. Drøftelse af de to første indlæg.

12.45. Frokostpause.

13.45. Professor Jørgen Grønnegård Christensen: Den gode forvaltning og dens udfordringer.

14.30. Kaffe og årsmødets formelle del. Dagsorden er udsendt til medlemmerne.

15.00. Domprovst Jens Torkild Bak: Fra jura til politologi. En personlig beretning fra gulvet.

15.30. Drøftelse af de to sidste indlæg.

16.00. Reception i mødelokale 1 med indlæg ved fhv. ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

---------

Deltagere i receptionen kl. 16.00 bedes tilmelde sig senest mandag den 27. oktober hos Sita M. Jensen pr. e-mail: sita.jensen@cas.au.dk.

Alle er velkomne til årsmødet. Dog er der til årsmødets formelle del, der afholdes kl. 14.30, kun adgang for medlemmer.

Religion og teologi