Årsmøde 2010

22.03.2010

"Der afholdes årsmøde den 20. september 2010 på Aarhus Universitet. Indkaldelse med angivelse af dagsorden udsendes til medlemmerne senest en måned før årsmødets afholdelse. Årsmødet indeholder traditionen tro også en faglig del. Nærmere information herom følger. For foråret 2011 kan der allerede nu sættes kryds i kalenderen 9. maj 2011, hvor der afholdes et temamøde på Københavns Universitet. Nærmere information herom følger."

Religion og teologi