1. oktober 2012 - Årsmøde om grundlovens § 69

01.09.2012

Årsmødet i Selskab for Kirkeret finder sted på Aarhus Universitet, Studenternes Hus, mødesal 2, Fredrik Nielsens Vej (Studenternes Hus), mødesal 2, den 1. oktober 2012 kl. 13.00 - 17.00.

Den faglige del finder sted kl. 13.00 - 16.30 og den formelle del kl. 16.30 - 17.00.

Selskabet har på de seneste møder beskæftiget sig med spørgsmålet om opfyldelse af grundlovens § 66, hvorefter folkekirkens forhold ordnes ved lov. På årsmødet i september fremlagde selskabet således rapport om en kirkeforfatning anno 2011. Også på forårsmødet i år var emnet kirkeforfatningen. ”Forfatningssagen” er da også emnet for den næste kirkeretsantologi, der udkommer i efteråret 2012.

Emnet for årsmødet i 2012 er grundlovens § 69, hvorefter "De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov". Det hævdes ofte, at grunden til, at heller ikke denne løfteparagraf er blevet opfyldt, skyldes, at der ikke fra trossamfundene har været et ønske herom. Gælder det stadig? Samtidig har der fra nogle trossamfund lydt et ønske om større lighed med folkekirken. Indebærer det, at man er rede til at imødekomme de krav i henseende til tilsyn og offentlighed mv., som kendes fra folkekirken? Man kan videre spørge, om sådanne trossamfund nyder særlig beskyttelse i § 69, selvom bestemmelsen ikke er opfyldt, i andre af grundlovens bestemmelser om trosforhold eller i international ret. Hvis der er en sådan beskyttelse, kan man endelig spørge, i hvilket omfang dette indebærer, at der kan stilles krav fra staten.

Program

13.00-13.10. Velkomst og indledning ved selskabets formand Peter Christensen. Ordstyrer og introduktion af oplægsholderne biskop Peter Fischer Møller.

13.10-13.30. Professor, dr. jur. Eva Smith, Københavns Universitet: Grundlovens § 69 og godkendelse af trossamfund.

13.30-14.00. Bent Hylleberg, Baptistkirken: Den eksisterende regulering af trossamfund og evt. ønsker om ændring heraf.

14.00-14.15. Pause.

14.15-14.45. Erling Tiedemann, Katolikkerne i Danmark: Den eksisterende regulering af trossamfund og evt. ønsker om ændring heraf.

14.45-15.15. Lektor Safet Bektovic, Københavns Universitet: Muslimske trossamfund i Danmark, deres organisatoriske strukturering og finansiering af deres religiøse behov.

15.15-15.25. Pause.

15.25-16.25. Debat. Ordstyrer: professor Lisbet Christoffersen.

16.25-16.30. Afslutning ved Peter Christensen.

16.30-17.00. Årsmødet formelle del. (Kun for medlemmer. Dagsorden er udsendt).

Religion og teologi