Selskab for Kirkeret

 

Selskab for Kirkeret har til formål at fremme kirkeretlig forskning og undervisning i Danmark, at virke for udbredelse af kendskab til kirkeretlige problemstillinger, argumentationer og kirkeretlig litteratur samt at virke for øget information om kirkelig lovgivning og administration. På denne hjemmeside kan man læse nærmere om selskabets virke, herunder udgivelser, ligesom siden har en bibliografisk afdeling med henvisninger til relevant kirkeretligt materiale.