Oplæg til bred debat om folkekirkens styre

02.05.2013

"Hvordan skal folkekirkens styre være i fremtiden? Det spørgsmål har et udvalg nedsat af regeringen arbejdet med siden september 2012. Udvalgets foreløbige overvejelser er den 2. maj 2013 offentliggjort i et debatoplæg, som vil blive behandlet på selskabets årsmøde den 13. maj 2013. Læs mere på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken blev i september 2012 nedsat af regeringen med opbakning fra alle partier i Folketinget. Udvalget skal aflevere sin endelige betænkning til Regeringen inden udgangen af marts 2014."

Religion og teologi