Selskab for kirkeret

Selskab for Kirkeret har til formål at fremme kirkeretlig forskning og undervisning i Danmark, at virke for udbredelse af kendskab til kirkeretlige problemstillinger, argumentationer og kirkeretlig litteratur samt at virke for øget information om kirkelig lovgivning og administration.

På denne hjemmeside kan man læse nærmere om selskabets virke, herunder udgivelser, ligesom siden har en bibliografisk afdeling med henvisninger til relevant kirkeretligt materiale.

Seneste nyheder

13.10.2016 |

Efterårsmøde og årsmøde 2016

Mandag den 14. november 2016, kl. 13-17.15, afholdes efterårsmøde over emnet "Magt og demokrati i folkekirken - i kølvandet på New Public Management". Mødet afholdes på Aarhus Universitet, Studenternes Hus, mødesal 2, Frederik Nielsens Vej, Aarhus. I forlængelse af efterårsmødet afholdes Selskab for Kirkerets årsmøde. Den reformbølge,…

04.05.2016 |

Forårsmøde om magt og demokrati i folkekirken

Tirsdag den 24. maj 2016, kl. 12.30, afholder Selskab for Kirkeret forårsmøde over temaet "Magt og demokrati i folkekirken". Mødet afholdes på Aarhus Universitet, Studenternes Hus, Mogens Zielerstuen, Ndr. Ringgade 3/Fredrik Nielsens Vej 2, Aarhus C. For flere år siden blev der udarbejdet en "magtudredning" omfattende den…

17.11.2015 |

Ny hjemmeside

Selskab for Kirkeret har fået ny hjemmeside, som er et resultat af, at bestyrelsen i længere tid har ønsket sig en hjemmeside med blandt andet et mere tidssvarende design. Hjemmesidens indhold og opbygning svarer i det væsentlige til den tidligere hjemmeside. Det er således også stadig muligt på siden at finde praksis og litteratur inden for det…

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 07.12.2016